Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Annica Åkerblom, näringslivschef i Sala: ”Nu samlar vi ihop resurser för att gå framåt”

Företagarcentrum har funnits i Sala sedan 2004 och startades som ett EU-projekt. All utveckling och tillväxt startar som initiativ från individer med entreprenörsanda, antingen i företag, utvecklingsgrupper eller föreningar.

– Lokala utvecklingsgrupper och ideella organisationer är viktiga aktörer. De bör tillvaratas och värdesättas. En stark förankring är en förutsättning att lyckas i utvecklingssatsningar. Det är också viktigt att kommunen aktivt medverkar i utvecklingsprocesser, menar Annica Åkerblom, näringslivschef i Sala.

Företagarcentrum är en ekonomisk förening bildad av näringslivet och Sala kommun, som är föreningens huvudfinansiär.
Företagarcentrum jobbar både med nya respektive befintliga företagare.
Nära hälften av Salas cirka 22 000 invånare lever på landsbygden och i tätorterna runt Salas stad. Bondgårdar med ekologisk inriktning, lanthandlare, små gårdsbutiker, hästverksamheter med mera gör Sala till en levande och spännande landsbygdskommun. Fördelningen företagsmässigt är 50/50 stad-landsbygd inom kommunen.
Sala, som till ytan är Västmanlands största kommun, präglas av småföretagaranda och är nu, precis som i forna tider, en genuin handelsstad.

Startades 2004
Företagarcentrum, FTgC, i Sala startades som ett EU-projekt 2004 och under hösten 2007 permanentades verksamheten. Samtidigt anställdes en centrumutvecklare och nuvarande näringslivschefen Annica Åkerblom anställdes som landsbygdsutvecklare.
– Företagarcentrum har varit en väldigt rörig enhet med byten av chefer kors och tvärs. Företagsklimatet har ”dippat” och det är mycket beroende på attityden och förståelsen hos tjänstemän och politiker i kommunen. Sala ligger nu på plats 257 av 290 kommuner i landet. Annars är Sala en mycket företagssam kommun med många småföretag. Det finns cirka 640 juridiska (AB, KB och HB) och 1.500 enskilda firmor. Vi har ett extremt högt nyföretagande och vi har alla förutsättningar att vara bättre, säger Annica Åkerblom.
– Det är först nu som vi samlar ihop resurser för att gå framåt, fortsätter Annica. Vi har en placering i Mälardalen som är positiv. Många pratar om närhet, men vi har bra kommunikationer hit med både väg och järnväg och en fin stadskärna med små, nischade butiker. Det gör att det kommer folk hit från både Uppsala, Enköping och Västerås.

Satsa på Sala
Satsa på Sala är en samverkansgrupp för ett attraktivt Sala Centrum och initiativet till gruppen har tagits av Svensk Handel Sala, Galleria Sala Torg, Sala kommun, Sala Allehanda och Företagarcentrum.
– Företagarcentrum knoppade av handeln under en period, men när jag blev näringslivschef förra året tyckte jag att det var en nödvändighet att jobba med handeln. Därför bildades en samverkansgrupp för att få ett framgångsrikt koncept och en enighet i handeln och det har vi lyckats bra med, säger Annica Åkerblom.
Visionen för projektet är att Salas företag, föreningar och kommunen tillsammans ska samverka för att göra staden och dess centrum till en plats som inbjuder till frekventa besök dag och kväll, vardag och helg. Arbetet ska ge ökad omsättning i ortens företag, ökade skatteintäkter och fler arbetstillfällen.

Den närmsta framtiden
– Vår verksamhet kommer att utökas genom att turismstrategiska frågor flyttas till Företagarcentrum. Därmed kommer också ytterligare en person att jobba med besöksnäringen mera strategiskt. Detta är ett viktigt och bra ställningstagande från kommunens sida, säger Annica Åkerblom.
– Vi har lämnat in ett socialfondsprojekt, som handlar mycket om medel till kompetensutveckling bland befintliga företag. Det är ett sätt för företagen att växa och få tillväxt.
Inför framtiden ska Företagarcentrum jobba med etableringar tillsammans med kommunen och man kommer att få ett uttalat ansvar när det gäller rollen som EU-samordnare inom kommunen.
– Framför allt ska vi jobba med vårt företagsklimat och då måste vi föra samman företagare och tjänstemän inom olika förvaltningar för att de ska få förståelse för varandra. Det är viktigt att det offentliga förstår vad näringslivet betyder för kommunen. Självklart finns här ett vice versa förhållningssätt mellan parterna. Näringslivet måste också förstå det offentliga på så sätt att det måste ha vissa beslutsvägar osv., menar Annica Åkerblom.
Annica är marknadsekonom i botten och har ett förflutet inom på Sjösäkerhetsrådet för fritidsbåtar och sportdykare med allt vad det innebar. Innan hon började på Företagarcentrum i Sala arbetade hon som skärgårdsutvecklare över hela Östergötland.