Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ännu en fångstrik säsong för Mörrums Kronolaxfiske

Mörrumsån är ett av Sveriges mest kända fiskevatten. Det rika fiskelivet med bl.a. lax och havsöring har historiskt förgyllts med en rik tillgång på musslor, idag finns fortfarande ett antal musselarter kvar som man vill bevara. Mörrumsån var under flera århundraden ett populärt tillhåll för kommersiella fiskare, numera handlar det enbart om sportfiske och årligen lockas tusentals fiskeintresserade från hela Europa hit.

I år startade den 70:e sportfiskesäsongen vid Mörrumsån. Dagens organiserade sportfiske hade nämligen sin premiär i ån den 16 april 1941 med Mörrums Kronolaxfiske som huvudman. Sportfisket pågår normalt från sista fredagen i mars till 30 september och utländska fiskare svarar för ca hälften av alla fiskedagar vid ån. I år valde man att förlänga säsongen till den 9 oktober, vilket uppskattades av fiskefantaster landet över.

En fångstrik säsong
Mörrumsån är mest känd för sitt anrika laxfiske, men här frodas även stora mängder öring och ett 30-tal andra fiskarter. Platschef Percy Assarsson berättar att säsongen med råge kan räknas som en av de mest fångstrika i Mörrums Kronolaxfiskes 70-åriga historia, och syftar då på den stora mängden havsöring som nappade.
– Dessvärre ser vi att laxuppvandringen blivit sämre. Det är ett problem som inte bara kännetecknar Mörrumsån, utan som även uppmärksammats på andra håll runt Östersjön samt upp mot Norrlandskusten.
Laxens frånvaro påverkar givetvis antalet sportfiskare, men Mörrums Kronolaxfiske är inte ensamma om det här problemet. Nästa steg blir att försöka kartlägga laxproblematiken, analysera orsaker till varför laxen inte vandrar upp i ån och därefter försöka skapa förutsättningar för framtidens laxbestånd.
Att havsöringen fortfarande frodas i ån är ett gott tecken. Enbart under mars och april fångades över 1 200 havsöringar på den 15 km långa fiskesträckan. Det glädjande fångstresultatet visar att de mångåriga fiskvårdande åtgärder som utförts i Mörrumsån nu börjat ge resultat.
– Om nu inte kommande vinter ställer till med större problem än vad föregående vinter gjorde, så kommer fiskepremiären 2011 att planenligt äga rum fredagen den 25 mars.

Vill stärka artbeståndet
Historiskt har det även funnits gott om flodpärlmusslor i Mörrumsån. Mot slutet av årets fiskesäsong har Karlshamns kommun, Mörrums Kronolaxfiske, Fiskeriverket och Länsstyrelsen gjort en gemensam kraftansträngning för att främja för musslornas återhämtning.
Genom att lägga ut grus i Mörrumsån försöker man skapa bättre förutsättningar för musslorna som är beroende av en ren och slamfri botten för att kunna reproducera sig och överleva. Percy Assarsson menar att det är svårt att säga om insatsen kommer att ha en direkt inverkan, men att man samtidigt hoppas på det bästa. Fler liknande insatser kan även bli aktuella framöver.

Kort om moderbolaget Sveaskog
Mörrums Kronolaxfiske är en del av Sveaskog, Sveriges ledande skogsföretag med hållbar utveckling som främsta ambition. Skogen är kärnan, men man arbetar även med jakt och fiske. Den totala omsättningen ligger på drygt 6 miljarder kronor och man är ca 720 anställda landet över.