Lör 27 nov / År 39 / Nr 4 2021

Anrik aktör växer med senaste tekniken inom verktygs- och komponenttillverkning

Svängsta Komponent & Verktygs AB bygger vidare på en stark tradition inom mekanisk tillverkning då företaget har anor i gamla Halda Skrivmaskinsfabrik, etablerad redan 1887. Med lång erfarenhet och gediget kunnande levererar man idag allt från specialverktyg till avancerade prototyper och monteringsklara detaljer.

Percy Svensson och Bengt Håkansson har byggt upp dagens verksamhet för Svängsta Komponent & Verktygs AB som omfattar kostnadseffektiva lösningar för kundens behov av stansade och pressade detaljer.

Helhetsåtagande – levererar exakt efter specifikation
Kompetensområdet omfattar framförallt verktygstillverkning, excenterpressning, maskinbearbetning och montering. Med väletablerade kontakter över hela Blekinge och Sverige levererar Svängsta Komponent & Verktygs AB specialprodukter och detaljer till bl.a. Volvo, Autoliv, Roxtec och Siemens.
– De flesta kunder som vi har idag har varit med oss sedan starten på 90-talet, berättar Percy Svensson. Vi har ett helhetsåtagande där vi tillsammans med våra kunder tar fram lösningar som passar varje enskild kunds behov.
Här tillämpas också den senaste tekniken – både vad gäller maskinteknik och avancerad programvara.
– Med avancerade ritningsprogram tar vi fram precis det som kunden beställt. Vi kan arbeta i de flesta metalliska material, och erbjuder även slutliga arbeten som montering och lackering. Vi har stora krav gällande kompetens, och vi satsar på att utbilda vår personal så att vi alltid är på topp rent kunskapsmässigt.

Korta ledtiden och engagerad personal
Tack vare verksamhetens bredd kunde Svängsta Komponent & Verktygs AB ta sig ur den värsta krisen under 2009, och idag mår företaget bra.
– Vi har investerat i en fleroperationsmaskin (CNC-maskin) för två år sedan, berättar Percy vidare. I takt med att förfrågningarna ökar ser vi en växande potential framförallt inom detalj- och komponenttillverkning. Samtidigt gäller det att hålla sig a jour med vad som händer i branschen, det finns alltid ny information att ta del av och nya saker att lära sig.
På frågan om hur man blivit en ledande aktör svarar Percy att det är verksamhetens bredd i kombination med genuint intresse och kunnande från personalens sida som i första hand bidragit till framgångarna.
– Vi är duktiga på att hålla korta ledtider. Det är också viktigt, kunden ska kunna lita på att vi verkligen levererar. Det handlar om kvalitet i alla led, menar Percy Svensson.
Kvalitet utgör ett viktigt begrepp och för att understryka sin ambition som kvalitetsleverantör är Svängsta Komponent & Verktygs AB certifierade enligt ISO 9001.