Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Anrika handelshuset Ekman & Co, en betydelsefull aktör på bioenergimarknaden

Det anrika handelshuset Ekman & Co har 180 anställda världen över, varav 50 på kontoret i Göteborg. Företagets främsta verksamhetsområden har genom århundraden varit global handel med massa och papper. Sedan 2008 är man också en betydande aktör på bioenergimarknaden.

Med regionkontor i Göteborg, Miami och Hong Kong samt ett 40- tal kontor fördelade över världen är familjeföretaget Ekman & Co minst sagt en global aktör. Verksamheten består idag av handel inom fyra divisioner: pappersmassa, returmaterial, pappers- och förpackningsprodukter, samt sedan 2008 även bioenergi.

Ökad bioenergianvändning, en förutsättning för att nå EUs miljö mål
-I tider där miljön och det stora beroendet av olja och kol diskuteras allt mer har bioenergin och då framförallt träpellets vuxit fram som ett attraktivt och konkurrenskraftigt alternativ. Trä pellets har högre energivärde än andra former av biomassa, hög kostnadseffektivitet, mindre miljöpåverkan och ofarlig hantering, säger Johan Granath, divisionschef för bioenergi på Ekman & Co.
Bioenergi är ett relativt nytt område om man jämför med företagets övriga verksamhet som pågått i över 200 år.
Vår första handel med bioenergi gjordes 2008 då vi köpte trä pellets av ett ryskt företag och sålde vidare till ett svenskt. Verksamheten har sedan dess utvecklats och expanderat mycket kraftigt. Vi är i dag exklusiv agent för den ryska pelletstillverkaren Vyborgskaya Celluose, och har kontrakt på att all deras export under kommande 10 år skall gå genom Ekman & Co. Vid fullt utbyggd kapacitet kommer fabriken att kunna producera 900.000 ton pellets/år, vilket är mer än dubbelt så mycket som största konkurrenten.
I dag är Sverige, Danmark, Benelux- länderna och England de största marknaderna för pellets av industriell kvalitet. Tyskland och Italien är också stora marknader, men där används de framför allt av hushåll. Ett av flera skäl är att man för att nå EUs mål med minskade koldioxidutsläpp till 2020 måste satsa mer på bland annat en ökad bioenergianvändning, vilket innebär att ett stort antal kolkraftverk över hela Europa behöver konverteras till bioenergikraftverk. Med rätt finansiering och framförallt miljötänkande kommer användningen av biobränsle att öka markant.

Ekman & Co redo att möta en ökad efterfrågan
-Visst finns och används träpellets på många platser i världen, men i dag är Västeuropa ändå den dominerande marknaden. På sikt ser jag dock en stor global potential, säger Johan Granath, och fortsätter: När den stora efterfrågan på världsmarknaden väl kommer står vi redo.
Företagets långa erfarenhet av internationell och global handel är en av våra styrkor. Vi har en mycket bred och djup lokal kompetens, vilket är viktigt eftersom affärskulturerna skiljer sig markant i olika länder. Den lokala kompetensen innefattar kunskap om lokala banker, redare, kunder och handelspartners m. m. Ett annat viktigt kunskapsområde är också risk- och kredithantering.