Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

Ansvarsfulla affärer i fokus för Metsä Tissue

Som en av Europas största leverantörer av mjukpapper till hushåll och storförbrukare tar Metsä Tissue ett omfattande ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar.

– Att göra ansvarsfulla affärer är ett av våra kärnvärden, säger Patrik Schedvin, marknadschef Metsä Tissue AfH Skandinavien.

Metsä Tissue är ett ledande konsumentvaruföretag och marknadsledare i Norden inom toalettpapper, hushållspapper, näsdukar, industritorkpapper, hållare och tillbehör. Företaget omsätter 890 MEUR, har 3 150 medarbetare och kända varumärken som Katrin, Lambi och Serla.

Ansvar är en viktig del av Metsä Tissues verksamhet och man lägger ner stora resurser och ett omfattande engagemang i dessa frågor. I det nya ansvarsprogrammet delas ansvarsfrågorna upp i tre kategorier: miljö, samhälle och ekonomi.
– Det centrala är en jämvikt mellan dessa tre och att finnas till hands för kunderna när det gäller ansvarsfrågor, säger Thomas Lindström, marknadschef Konsument Skandinavien..
Metsä Tissue håller stenhårt fast vid den gröna tråd som genomsyrar företagets miljöarbete. Ekologiskt hållbar skogsvård, sparsamt utnyttjande av resurser och produktion med liten miljöpåverkan är hörnstenar i verksamheten.
En av Metsä Tissues största miljöinvesteringar någonsin är kraftvärmeprojektet i Mariestad, där biobränsle och fiberslam från Katrinefors Bruk blir fjärrvärme till 6.000 hushåll. Hela 90 % av energiförbrukningen i kraftvärmeverket (KKAB) består av biobränsle och slam från bruket och all ånga som används i brukets produktion kommer från KKAB. Värmevärdet i slammet och biomassan ersätter 22.000 m3 olja i verkets pannanläggning, vilket minskar koldioxidutsläppen med 60.000 ton.
I Mänttä i Finland, där en del av Metsä Tissues produkter tillverkas, har investeringar i bruken gjort att vattenförbrukningen i samband med papperstillverkningen minskat med 30 %.
Metsä Tissue har även utfört banbrytande undersökningar av skolhygienen som avslöjar att endast en tredjedel av skolbarnen använder skolans toalett varje dag. Sedan dessa alarmerande resultat uppdagades har Metsä Tissue vidtagit åtgärder i alla länder för att öka medvetenheten bland allmänhet och beslutsfattare om hur viktig skolhygienen är.
– Vi främjar och utbildar om korrekt handtvätt överallt. Att tvätta händerna är det enklaste och bästa man kan göra för att undvika infektioner, säger Patrik Schedvin.
Han fortsätter:
– Vi bryr oss om hygien och välbefinnande. Med våra produkter vill vi bygga en värld där hälsa, hygien och välbefinnande inte är en lyx, utan något som alla kan njuta av. Vi vill att människor ska kunna njuta till 100 % av varje dag med vetskapen om att den miljö där de vistas är ren, trygg och hälsosam.

Exempel på Metsä Tissues miljö- och ansvarsarbete
• Kommunikationen i miljöfrågor sker öppet och regelbundet på bland annat www.metsatissue.com
• Råvaran tas från skogar som ligger nära bruken. Det minskar transporterna och koldioxidutsläppen.
• Energiförbrukningen ska minskas med 20 % fram till 2012.
• Hälften av råvaran ska bestå av returfiber.
• Alla bruk är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.
• Minimerad miljöpåverkan under produktens hela livscykel. Ett samarbete med leverantörer, kunder, affärspartners och konsumenter.
• Alla pappersprodukter är Svanmärkta.

Fakta

Katrin
Affärsområdet Away-from-Home vänder sig till kommersiella kunder och kunder inom industri och offentliga institutioner med ett heltäckande sortiment av mjukpapper, hållare och tillbehör. Produkterna säljs under varumärket Katrin, som är ledande i Skandinavien. Sortimentet består av toalettpapper, handtorkpapper, torkpapper för industrin, dispensersystem och mjukpapper som är anpassade till särskilda behov inom olika branscher.

Lambi
Varumärket Lambi är ett premium brand för konsumentmarknaden och det största varumärket i Skandinavien. De Svanmärkta produkterna är mjuka, hygieniska, absorberande och miljövänliga, tillverkade i 100 % nyfiber och extra milda mot känslig hy.

Serla
Varumärket Serla är ett ”förnuftigt vardagspapper som gör livet lite enklare”. Varumärket är ledande i Norden och Baltikum och består av ett heltäckande sortiment av Svanmärkta produkter. Serla fyller 50 år i år.