Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

A&P Ekonomicenter värnar om spetskompetensen

A&P Ekonomicenter är ingen vanlig redovisningsbyrå. Företaget arbetar med löpande redovisning och lönehantering, men det som skiljer verksamheten från andra byråer är att områdena hanteras var för sig. Genom att dela upp verksamheten i två enheter kan A&P Ekonomicenter arbeta mer fokuserat inom respektive område, och säkerställa spetskompetensen.

Grunden för verksamheten som idag bedrivs av A&P Ekonomicenter lades i Stockholm för ca sex år sedan. Det började som ett projekt inom Manpower, där man på konsultbasis skötte externa företags redovisning och diverse ekonomifrågor. Pia Wihlborg etablerade konceptet i Göteborg 2005, två år senare tog hon över hela verksamheten med existerande kunder, och idag drivs allt under namnet A&P Ekonomicenter.
Med en stark framåtanda och goda kontakter har Pia etablerat företaget, som trots krisen idag kan visa upp goda resultat med omkring 20 procents ökning från maj 2009 fram till nu.
– Vi fokuserar mycket på vår säljstrategi, och har tagit hjälp av en säljcoach för att göra oss mer synliga bland potentiella kunder. Vi märker redan nu en positiv förändring, vilket även gör det möjligt för oss att utöka personalstyrkan nu under 2010, säger Pia Wihlborg.

Långvariga relationer
Kundtillströmningen har ökat, och det handlar om långvariga relationer. Pia påpekar att i princip alla kunder som man hade från början, då man fortfarande tillhörde Manpower, finns kvar idag. Hon berättar vidare:
– Vi arbetar aktivt och medvetet med långvariga relationer. Våra ledord kvalitet, kompetens och kundanpassning genomsyrar allt vi gör, och vi arbetar med två enheter för att behålla spetskompetens inom de områden vi är verksamma. Vi satsar mycket på vidareutbildning, och under 2010 blir alla våra revisorer auktoriserade. Under året kommer vi även att undersöka möjligheterna för att bredda vår egen verksamhet med personalinriktade tjänster.

Positivt resultat
Pia Wihlborg är civilekonom och har lång erfarenhet av ekonomi- och personalfrågor. Hon har bl.a. arbetat som personalansvarig på Manpower. Som egen företagare är Pia envis och driven, resultatinriktad och inställd på ett positivt resultat under 2010.
– Samhället har i allmänhet en skev bild av vad kvinnor klarar av. Då jag tog över verksamheten 2007 hade vi en hel del etableringskostnader, och därefter kom lågkonjunkturen. Det har varit en tuff period, men med is i magen och klara mål har jag lotsat företaget genom den värsta krisen. Mitt bästa råd är att tro på sig själv, det räcker långt. Framöver hoppas jag på en förändring i näringslivet, med fler kvinnliga företagsledare. Det ska vara lika naturligt att välja en kvinna som en man, att välja kompetensen oavsett vem som har den, säger Wihlborg avslutningsvis.

Maria Lind