Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

APeL FoU forskar och stödjer utveckling av lärande på arbetsplatser

APeL är en forsknings- och utvecklingsverksamhet som stödjer utvecklingsarbeten för lärande, tillväxt och regional utveckling.
APeL står närmare universitetsvärlden och forskningen än vad ett konsultföretag gör, men har en fristående ställning jämfört med universitetsvärldens centrumbildningar. Det gör att de kan vara nära involverade i pågående utveckling.

APeL startade 1999 och har idag 16 anställda. Kontoret har sin bas i Örebro, men verksamheten bedrivs över hela landet.
– Samtidigt som vi stödjer pågående förändringsarbeten och utvecklingsarbeten har vi fokus på forskning om lärande och utveckling i arbetslivet. Våra insatser ska leda till tillväxt eller mer effektiva verksamheter som också är hållbara för människor. Det ska vara stimulerande och hälsosammare och på olika sätt bidra till ett bättre arbetsliv, säger Helena Svensson, personalchef och utvecklingsledare på APeL.
APeL riktar sig mot olika branscher och sektorer, men hittills har företaget främst jobbat mot den offentliga sektorn. Men målgrupper kan också vara privata företag, tjänstesektorn och industrier.
– Vi vill bidra till att kompetensutveckling bedrivs på ett effektivare sätt i företag och organisationer. Det här med att satsa enbart på kurser och olika utbildningar ger naturligtvis individer nya möjligheter, men vi vill utveckla hela företag och verksamheter, säger Anders Axelsson, utvecklingsledare på APeL.

Utvecklingsstöd och följeforskning
Under åren har APeL arbetat med utvecklingsstöd, utvärdering och följeforskning på lokal, regional och i ökande utsträckning på samhällelig systemnivå. Det kan exempelvis handla om att hjälpa socialtjänsten att organisera ett utvecklingsarbete som ska förbättra arbetet gentemot klienterna, eller att stödja en grupp underleverantörer som vill samverka smidigare med ett utvecklingsföretag.
Traditionell utbildning och fortbildning är ett vanligt sätt att stimulera utveckling. Men det är sällan som det fungerar. APeL stödjer istället ett lärande som är integrerat med verksamheten och som därmed kan ge mer effekt för det dagliga arbetet och verkligen resultera i att kompetensen i en organisation kommer till användning.

Hållbara utvecklingsprojekt
– Många försöker sig på olika utvecklingsprojekt och förändringsarbeten, men vi vill kritiskt titta på utvecklingsprojekt för att få dem hållbara och att man överlever projektinsatser så att det blir genomslag på det man jobbar med, säger Anders Axelsson.
– Vi blir ofta kontaktade av kunder för att vara en strategisk partner, en utvecklingspartner. När man ska göra en satsning för att utveckla verksamheten bör man ha någon att bolla idéer med och få stöd på olika sätt. Man kanske frågar sig: ”vilka strategier ska vi ha för att lyckas med det här?” Vi har återkommande kunder som gett oss förtroendet att vara en speaking-partner i de här frågorna och det tar vi som ett kvitto på att vi har gjort nytta, säger Helena Svensson.

Utvärdering och analys
APeL utvärderar också olika utvecklingsarbeten och man har ganska många uppdrag där man analyserar framgångsfaktorer och hinder. Tillsammans med uppdragsgivaren analyserar APeL hur man kan göra projekten bättre.
Inför framtiden vill man på APeL vara ett nyttigt utvecklingsstöd för förändringsarbete för arbetslivet i stort.
– Vi vill kunna bidra med den forskning som finns för att kunna vara en stödanalytiker när man ska försöka ändra till exempel hur vuxenutbildning och utbildningssystemet fungerar, säger Anders Axelsson.
Helena Svensson tillägger:

– Det finns mycket utvecklingsarbete som pågår ute på arbetsplatser runt om i Sverige som är så intressant att det borde föras snabbare till forskningen. Vi kan ta del av dessa exempel och föra ihop det med den forskning som pågår. Vi vill vara en brygga mellan forskning och de konkreta utvecklingsarbeten som pågår och på det viset vara en samhällsentreprenör.

Var kommer då namnet APeL ifrån?
– En av våra huvudfrågor är strategier för ”arbetsplatslärande”, det vill säga att man knyter lärande till arbetsplatsen. I grund och botten är APeL en förkortning av arbetsplatslärande, men vi vill också koppla namnet till kunskapens frukt. APeL är ju urmodern till äpplet, det vilda äppelträdet, förklarar Helena Svensson.