Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

APL – extemporeläkemedel till patienter med speciella behov

Trots att APL tillverkar mer än 2000 olika läkemedel varje år är det inte alla som känner till företaget. Anledningen är troligen att APL tillverkar extemporeläkemedel, läkemedel för personer med speciella behov och som av någon anledning inte kan ta de registrerade läkemedel som finns kommersiellt tillgängliga. APL har i mer än 30 år haft som affärsidé att förse den svenska vården med just denna typ av läkemedel och företaget är idag en av Europas största tillverkare av individanpassade läkemedel.

Vid sidan om extemporeverksamheten arbetar APL med utveckling och tillverkning av läkemedel på kontrakt till life science industrin. Som en CDMO, Contract Development and Manufacturing Organisation, kan APL för sina kunders räkning utveckla och tillverka läkemedel för kliniska prövningar på ett kostnadseffektivt sätt.
Extempore för individanpassad behandling
Kärnan i APLs verksamhet är att tillsammans med läkare utveckla och tillverka individanpassade läkemedel, så kallade extemporeläkemedel. Med över 30 års erfarenhet och 440 medarbetare på fyra orter i Sverige är APL idag den kompetenta och pålitliga partnern för extempore i vården.

Orsakerna till varför extempore behövs kan vara många. Det kan krävas en annan beredningsform än den som normalt finns tillgänglig eller kan koncentrationen av den aktiva substansen behöva justeras för att patienten ska få korrekt dos.

– Både doser och substanser måste ibland anpassas för barn, allergiker eller andra patientgrupper med särskilda behov, säger Eva Sjökvist Saers, VD, APL. Ofta saknas den här typen av läkemedel i läkemedelsbolagens sortiment, ibland för att behovet är för litet eller hållbarheten för kort för att motivera storskalig kommersiell tillverkning.
Extemporeläkemedel förskrivs på samma sätt som andra läkemedel och utgör cirka en procent av läkemedlen i Sverige. Med ett växande intresse för individanpassade läkemedel kan också behovet av extemporeläkemedel öka.

Life Science i blickfånget
Även om extempore är företagets enskilt största segment växer life science delen i bolaget kraftigt.
– Under 2010 stegrades intresset för våra life science tjänster, i synnerhet på området kliniska prövningar, säger Michael Brobjer, marknadschef, APL. Vi har under året försett ett 40-tal biotech- och läkemedels bolag med utveckling och tillverkning av material för kliniska prövningar. Ett starkt resultat med tanke på en vikande trend för kliniska prövningar i Sverige.

Läkemedelsutveckling är en lång och mycket kostsam process, men nya behov och regler skapar ständigt tillfälle för nya lösningar. Det innebär stora möjligheter för företag inom life science. Och därmed också nya möjligheter även för APL. APL kan med sin mångåriga erfarenhet av tillverkning av individanpassade läkemedel och material för kliniska prövningar bidra med analys-, utvecklings- och tillverkningstjänster som underlättar för svenska life science bolag att ta forskning från idé till registrerat läkemedel.