Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Apoteksgruppen, en ny aktör på en omreglerad apoteksmarknad

Omregleringen av apoteksmarknaden innebär att det i dag är tillåtet med privat ägda apotek i Sverige. Omregleringen innebär också att 150 av den statligt ägda apotekskedjans apotek erbjuds till försäljning.

Apoteksgruppen AB är ett företag som bildats för att administrera försäljningen och fungera som en ”paraply” och inköpsorganisation för de 150 apotek som svenska staten säljer i enlighet med omregleringen av det svenska apoteksmonopolet. I dag ägs och drivs c:a 100 av de 150 apoteken i Apoteksgruppen av privata entreprenörer, och ambitionen är att även resterande apotek på sikt skall drivas i privat regi.

Små men positiva skillnader
– Frågorna från våra kunder är många när det gäller hur privatägda apotek fungerar säger Eva-Britt Gustafsson, vd på Apoteksgruppen.
Visst kommer man att märka skillnad, men i en positiv riktning, inte minst när det gäller service och ökad tillgänglighet i form av anpassade öppettider. Vi har ambitionen att apoteken skall behålla sin befintliga och kompetenta personal som även i fortsättningen skall kunna ge råd om såväl läkemedel som andra produkter i sortimentet. När det gäller läkemedel kommer vi precis som tidigare att tillhandahålla alla receptbelagda läkemedel som är godkända av läkemedelsverket. Prissättningen på alla receptbelagda läkemedel styrs av den statliga myndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), och är lika på alla apotek. Däremot när det gäller receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter är prissättningen fri, vilket innebär att vi kommer att kunna erbjuda bra priser på många av dessa produkter. I prisfrågan ingår givetvis om högkostnadsskyddet fortfarande gäller som tidigare, och svaret är kort och gott ja. Lika så fungerar receptinlämningen, oavsett om det är pappers eller e-recept, precis på samma sätt som tidigare.

Behovsanpassat sortiment
– Att som entreprenör och egen företagare ingå i Apoteksgruppen innebär många positiva fördelar. Dels tillhör man en organisation med en ekonomiskt stabil ryggrad och dels kan Apoteksgruppen genom sin storlek förhandla fram bättre priser vid inköp av t ex receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter, vilket även kommer kunderna till godo. Omregleringen av apoteksmarknaden innebär också ett breddat utbud, liksom att varje apotek får större frihet att anpassa sortimentet efter lokal efterfråga. Exempelvis tillhandahåller ett apotek på landsbygden ett större sortiment av djurläkemedel än ett som ligger centralt i en storstad. Kort sagt behovsanpassar man sortimentet, säger Eva-Britt Gustafsson.

En spännande och stimulerande utmaning
– I dag finns det 9 apotekskedjor i Sverige, varav Apoteksgruppen är en. Ägarstrukturen bland de privat ägda apoteken består av såväl äldre och erfarna som yngre och kreativa, män, kvinnor och invandrare, alla med hög kompetens och ett brinnande intresse för sin verksamhet.
Jag ser i nuläget ingen risk för överetablering, däremot kan det på sikt bli brist på utbildad personal. Att bli exempelvis apotekare kräver en femårig akademisk utbildning.
Jag har varit med och utvecklat regler & normer inför omregleringen, och att nu som vd för en av aktörerna på den omreglerade apoteksmarknaden få vara med och leda och utveckla organisationen ser jag som en spännande och mycket stimulerande utmaning, avslutar Eva-Britt Gustafsson.