Lör 27 nov / År 39 / Nr 4 2021

Applicates Information Intelligence skapar vassare lösningar för kunderna

IT-företaget Applicate, med kontor i Stockholm och Malmö, har lanserat ett nytt ramverk för sin affärsverksamhet – Information Intelligence. Företaget som hela tiden arbetat med att ta fram kundanpassade it-lösningar kan nu också erbjuda tydliga, enhetliga arbetsprocesser. Information Intelligence är ett case-bygge, där man matar tillbaka erfarenheterna från varje uppdrag så att alla kunder kan ta del av Applicates samlade kunnande.

– Syftet är att skapa ännu vassare lösningar som gör våra kunder smartare, säger Yvonne Westman, VD för Applicate.

Det Yvonne Westman lyfter fram som Applicates styrka på marknaden är Applicates tillgång till information att ladda systemen med. Då talar man på Applicate om kvalitetssäkrad, relevant och ändamålsenligt presenterad information, som sedan blir till starka beslutsunderlag.

Hos Applicate strävar man hela tiden efter utveckling och efter att vara i takt med tiden.

– Eftersom vi nästan alltid jobbar med starkt kundanpassade lösningar finns den drivkraften inbyggd per automatik i vårt arbetssätt, säger Yvonne Westman. Varje uppdrag är unikt och då kan man inte slå sig till ro med en eller ett par standardlösningar som fungerat bra hittills. Vi bevakar och tar till oss ny teknik hela tiden.

Yvonne Westman menar att de företag som vinner särskilt mycket på att anlita oss är t ex företag med en verksamhet som inte passar in i något av de standardiserade affärssystemen. Kanske har de dessutom behov av integrerad information, men vill slippa söka sig till olika källor för att hitta den. Just en sådan kund har mycket att hämta hos Applicate.

Fyra viktiga hörnstenar
Det är fyra hörnstenar som stärker it-lösningen hos de företag som anlitar Applicate:

Rådgivning och projekt – Applicates it-kompetens i kombination med Applicates erfarenhet av att driva stora projekt.

Design och verktyg – Applicate utvecklar användarvänliga verktyg som får ut värdet ur informationen.

Informationshantering – Applicate integrerar information från databaser och gör informationen lättillgänglig.

Support och underhåll – Applicate ser till att lösningen är tillgänglig, säker och uppdaterad under hela dess livscykel.

Företaget Applicate har cirka 90 personer anställda och hade 2009 en omsättning på 178 MSEK. Applicate har kontor i Stockholm och i Malmö och företaget ingår i Bisnode-koncernen.