Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Å&R Carton tar fram optimala förpackningslösningar genom visuell plattform

Å&R Carton AB arbetar med förpackningslösningar inom ett antal branscher. Flexibilitet och förståelse för olika branscher och företags behov gällande multifunktionella förpackningar är grundläggande för Å&R Cartons verksamhet. Den moderna förpackningen har i sig ett marknadsvärde genom att den inte bara skyddar innehållet, utan även verkar tilltalande och förhöjer produktens värde.

Kosmetik, drycker, mat, tobak och diverse konsumentartiklar – Å&R Carton har kompetens och erfarenhet för att ta fram lösningar som passar för de flesta produktkategorier.
– Vi skapar unika, flexibla lösningar baserat på förpackningens tre roller, förklarar Johan Mårtensson, marknadschef. Dels handlar det om att skydda innehållet så att dess egenskaper inte förändras eller skadas på något sätt, och dels ska förpackningen vara tilltalande så att konsumenter väljer produkten framför andra.
Förutom de två grundläggande principerna behandlas även den tredje rollen, som riktar sig till eftermarknaden där förpackningen ska vara enkel att öppna och enkel att återvinna, bland annat.

Hållbart materialval
Å&R Cartons förpackningar baseras på kartong, som är ett hållbart alternativ. Trämassa är en förnyelsebar råvara och så länge skogsbruket är hållbart är kartong ett av de bästa miljömässiga förpackningsalternativen. Kartong är dessutom väldigt flexibelt att använda.
– Förpackningens roll är så viktig idag att den inte borde vara något man gör i sista stund bara för att skydda en produkt, poängterar Johan Mårtensson. Vi undersöker behov, målgrupp, intressen och funktion. Alla aspekter har en inverkan på hur förpackningen utformas.

Unika lösningar
I butikerna har produkter enbart några sekunder på sig att attrahera konsumenterna och stimulera köplusten. Det gäller att utforma lösningar som uppfattas som unika, som skiljer sig från mängden.
– Vi har samlat kompetens och erfarenhet vårt innovationsrum, en visuell plattform för samverkan med våra kunder och leverantörer. Här diskuterar vi förpackningens tre roller och kombinerar olika kunskapsområden för att kunna ta fram den absolut bästa lösningen för kunden, berättar Johan Mårtensson.

Steg ett i ny satsning
För att förstärka satsningen på Innovationsrummet har Å&R Carton anställt en medarbetare som ska arbeta med innovationer på heltid. Innovationsdirektören diskuterar tillsammans med kunderna fram optimala lösningar som passar kundens målgrupp.
– Genom vårt nya arbetssätt kommer vi närmare kunderna, konstaterar Johan. Under 2011 kommer vi att integrera Innovationsrummet genom hela koncernen. Innovationen styrs från huvudkontoret här i Malmö, men vi finns representerade över hela Europa och Ryssland. Vi har en stark tillväxtambition och Innovationsrummet en av stegen i vår nya satsning.