Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Arctic CAD & Teknik beräknar säkerheten för Kirunas fastigheter

Byggingenjör Tommy Krekula är en av Kirunas främsta byggexperter efter drygt 30 år i branschen. Tommy driver det egna bolaget Arctic CAD & Teknik sedan 2002. Företaget har specialiserat sig på byggprojektering, konstruktionsberäkningar, utredningar och besiktningar. Sedan slutet av 2009 kan man även erbjuda energideklarationer.

Arctic CAD & Teknik vänder sig i första hand till små och medelstora företag. När det gäller byggprojektering tar man hand om helheten – från idé till slutbesiktning. Målgruppen här är industribyggnader, daghem, skolor och andra kommunala fastigheter.

Arctic CAD & Teknik erbjuder förstklassiga konstruktionsberäkningar för optimala lösningar. Nya byggnader samt ombyggnationer måste hålla för alla typer av belastningar och klimatpåfrestningar. För att trygga konstruktionens säkerhet och hållbarhet utför Arctic CAD & Teknik noggranna beräkningar för konstruktioner i betong, stål och trä.

En utredning har nyligen gjorts för Kiruna simhall, som drabbats av omfattande skador p.g.a. klimatpåfrestningar. Här har Arctic CAD & Teknik bistått med konstruktionsunderlag för renoveringsarbetet som är utfört.

Lång erfarenhet som konkurrensmedel
Arctic CAD & Teknik utför även fastighetsbesiktningar baserade på mångårig erfarenhet. Byggprojekt skiftar oerhört, därför är kunskap och lång erfarenhet de bästa konkurrensmedlen en besiktningsman kan förlita sig på, menar Tommy. Det gäller att upptäcka eventuella brister innan säkerheten drabbas.

Certifierade energiexperter
Enligt svensk lag ska alla fastighetsägare kunna uppvisa energideklarationer för sina byggnader. En energideklaration beskriver hur effektiv en byggnad är ur energisynpunkt. Den ger även möjlighet till jämförelser med liknande byggnader. I samband med att den görs får man också veta om byggnaden kan förbättras, hur energianvändningen kan minskas och driftskostnaderna sänkas.

Arctic CAD & Teknik är sedan november 2009 godkända av Swedac och Det Norske Veritas som ackrediterade kontrollorgan respektive certifierade energiexperter.

Tommy Krekula
Annika Gullberg
Maria Lind