Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Arctic Road ser tillväxtmöjligheter inom alla områden

Familjeföretaget Arctic Road AB med hemvist i Junosuando, Pajala, drivs av David Engrund som kommer från en lång rad av driftiga entreprenörer. Arctic Road etablerades år 2000 och var till en början ett renodlat åkeri. Idag finns viss åkeriverksamhet kvar, men huvudsysslan för Engrund och Arctic Road är en omfattande entreprenad- och krossverksamhet med egna krossar i Pajala, Kiruna och Svappavaara.

Arctic Road har fullt upp på hemmaplan nu när Pajala får egen gruvdrift. Framtiden ser mycket ljus ut för företagare i Pajala i allmänhet med tanke på den starka tillväxt med kringeffekter som skapas i samband med gruvans etablering. För Arctic Road innebär det unika möjligheter för expansion inom samtliga för företaget förekommande områden: mark- och anläggning, kross, transport och åkeriverksamhet.

Anlägger vägar
Förutom krossverksamhet och transporter driver Arctic Road egna entreprenader där man bl.a. bereder mark och anlägger vägar. De här grenarna började växa fram när nuvarande VD David Engrund tog över verksamheten från sin far som startade bolaget för drygt tio år sedan.
Pajalas infrastruktur växer också i samband med gruvarbetet, det finns ett stort behov av nya transportvägar för leverans av material och maskiner som används vid uppstarten av gruvan, och därefter för utleverans av allt som kommer att produceras under driften.
Kraven är oerhört höga på hur den nya infrastrukturen ska planeras och anläggas för att klara och trygga täta transportfrekvenser. Arctic Road kan med god tillgänglighet och hög flexibilitet tillgodose alla behov som finns vid anläggning av nya vägar.

Tillgång till stora resurser
Till Arctic Roads affärsidé hör att överträffa kundernas förväntningar i alla avseenden. Företaget har tillgång till stora resurser med egna krossar och egna välservade anläggningsmaskiner. Med ett 60-tal anställda är Arctic Road också en större aktör i regionen med kompetens och kapacitet även för mycket stora uppdrag.
– Vi ser gruvans etablering som en möjlighet för långsiktiga samarbeten med goda tillväxtmöjligheter för oss inom ett antal områden, kommenterar David Engrund. Vi kan ta oss an det mesta som har med gruvans uppstart och drift att göra, bl.a. mark- och anläggningsarbeten men även transporter av kringutrustning och material.