Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Arenakoncernen stärker styrkor

Inom Arenakoncernen samlas kompetens från många olika roller för att stärka företag och organisationer. Tjänster inom bemanning och rekrytering, hälsa och rehabilitering, karriär och omställning är det som sammantaget erbjuds från företagen inom koncernen: Arena Personal, Arbetslivsresurs och World Class.

Arenakoncernen arbetar för att stärka kundernas verksamheter med fokus på personalen. Det kan vara karriärvägledare, beteendevetare, personalvetare, psykologer, arbetsterapeuter och sjuksköterskor som arbetar tillsammans för att skapa bättre förutsättningar för företagen med fokus på hållbara medarbetare.

Egen hälsoresa
I Luleå består Arenakoncernen av Arena Personal och Arbetslivsresurs. Under februari 2019 öppnar man även World Class träningsanläggning. Detta skapar förutsättningar att erbjuda kunder den fysiska aktivitetens hälsofrämjande effekter.
– Vi har gjort en egen hälsoresa internt, berättar Camilla Vikberg, marknadsområdeschef för Arenakoncernen i norra Sverige. För ungefär två år sedan började vi ett omfattande utvecklings- och förbättringsarbete internt med målet att skapa en ännu attraktivare och friskare arbetsplats.

Lever som man lär
Arbetet inleddes genom att alla anställda inom Arenakoncernen i Luleå fick börja träna två gånger i veckan tillsammans på arbetstid.
– Genom att se till att alla kommer in i rutiner för fysisk rörelse efter egen förmåga har vi lyckats sänka sjukfrånvaron i vår egen organisation. Vi vill leva som vi lär och kan nu bistå våra kunder ännu bättre – vi teambuildar ju själva varje vecka och det är klart att det får bra resultat för hur vi möter kunderna, understryker Camilla Vikberg.
Med den nya träningsanläggningen tar Arenakoncernen emot kunder, både privata och företagskunder som vill träna för att skapa ett hållbart liv och arbetsliv med fokus på beteendeförändring och motivation.