Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Arkitekthuset Monarken är med från idé till inflyttningsklar fastighet

Arkitekthuset Monarken har det senaste decenniet designat ovanliga hus för vanliga människor. Bostäder, badhus, ambassader, kyrkor eller malmhamnar – det är en fantastisk bredd som kännetecknar dagens Arkitekthuset Monarken.

Arkitekthuset Monarken bildades för drygt tio år sedan när Arkitekthuset i Piteå och Monarken Arkitektkontor i Luleå gick samman. Företaget verkar nationellt med skiftande uppdrag över hela landet.
– Arkitekthuset Monarken kombinerar olika kompetenser och erbjuder helhetslösningar för byggnation av allt från bostadsområden till offentliga lokaler och inredningar.
Inom företaget verkar arkitekter, inredningsarkitekter, ingenjörer, konstruktörer, storkökskonsulter och samhällsplanerare. Arkitektur i sig innehåller så mycket mer än själva designen. Funktionalitet, anpassningsbarhet, hållbartbyggande och givetvis projekt- och driftekonomi är viktiga faktorer som vi beakar.

Styrkan är bredden
Förutom rena arkitektuppdrag arbetar Arkitekthuset Monarken med samhällsplanering, byggledning, projektering och entreprenadbesiktningar. Företaget samarbetar med aktörer i byggbranschen, kommuner och offentliga verksamheter, entreprenörer och industrier.
Samverkan sker både lokalt och nationellt, styrkan är bredden där Arkitekthuset Monarken tar hand om hela projekt, från idé och ritning till färdigt projekt i form av inflyttningsklar fastighet.
– Det är viktigt att skapa en helhet utifrån funktion,form och ljus, miljöer som människor trivs i och som i sin tur föder kreativitet.

Stärker positionen i Norrbotten
Arkitekthuset Monarken har genomgått ett generationsskifte och präglas idag av många duktiga yngre arkitekter. Man söker ytterligare kompetens framförallt i Norrbotten för att säkerställa tillväxt här. Mycket handlar om kustnära projekt, men att utöka verksamheten även i inlandet är en given framgångsstrategi.
– Det händer mycket här uppe i norr nu, vi ser en stark tillväxt framförallt kring Kiruna/Malmberget. Vi vill vara med på resan från början, den starka utveckling som sker här innebär stora möjligheter som vi absolut vill ta del av, kommenterar Kohkoinen.

Samarbetar nationellt
Ambitionen är att stärka samarbeten över hela Sverige, idag finns väl utvecklade samarbeten bl.a. i södra Sverige där Arkitekthuset Monarken projekterar för en rad större projekt.
– Vår starka sammansättning av duktiga medarbetare borgar för helhetssyn på alla plan, från första pennstreck till färdig produkt, poängterar Hans Kohkoinen som avslutning.