Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Arvika Montage – ett expanderande tjänsteföretag

Sedan 1983 har Arvika Montage AB, AMAB, tillverkat, monterat, reparerat, servat och flyttat maskiner och utrustning för industri och byggsektorn.
I maj 2010 kompletterades verksamheten med en avdelning i Karlstad för att bättre kunna serva kunderna i den regionen och sedan dess har omsättningen ökat stadigt.

AMAB ägs av Lars Fredell och Arne Gustavsson och sysselsätter idag cirka 60 montörer på årsbasis.
Företagets omsätter cirka 40 miljoner kronor.
– Vi är ett tjänsteföretag inom industri- och byggsektorn och arbetar mycket med tillverkning, montage och underhållstjänster, framför allt på industrisidan. Vi följer ofta med kunderna på deras uppdrag och monterar utrustning på plats hos slutkunden, berättar Peter Brunzell, platschef i Karlstad.
Företaget har sedan tidigare en egen industrifastighet på Fallebergsvägen i Arvika och storsatsar nu i Karlstad.
– När vi etablerade oss här var vi endast fyra medarbetare, idag är vi uppe i 25 och vi har tredubblat omsättningen på ett och ett halvt år. Idag har vi många kunder i Karlstad med omnejd, säger Peter Brunzell.

Investerar för framtiden
– Vi har drivande ägare som gärna investerar för framtiden. Nyligen har ändamålsenliga lokaler på Gräsdalen anskaffats, så vi står inför en flytt nu på vårkanten. När vi har installerat oss där kommer vi att kunna ta ännu mer uppdrag. Vi tänker bland annat öppna en serviceavdelning för hydraulik samt renovering av transmissioner och mekaniska tätningar. Vår tekniske chef, Anders Dahlberg, kommer att ansvara för den avdelningen.
Den största kundgruppen finns inom pappers-, fordons- och verkstadsindustrin och verksamhetsområdet är såväl Norden som Europa, Asien och Amerika.
– Vi är inte främmande för att jobba var som helst, det är kunden som bestämmer, säger Peter Brunzell.
Bland större kunder i Karlstadsregionen kan nämnas Metso Paper, Stora Enso, Goodtech Solutions och Arcelor Mittal Construction, som AMAB för övrigt har tecknat avtal med om övergripande underhåll vid deras tillverkningsenhet i Karlstad.
Men AMAB välkomnar självklart alla kunder oavsett storlek.

Omfattande utrustning
Produktionsutrustningen hos AMAB består av gradsax, kantpress, kapmaskiner, rullbocksmaskiner, kantvik, bandputsar, pelarborrmaskiner, svetsmaskiner, laserinstrument och optiska instrument för avvägning och uppriktning samt instrument för vibrationsmätning och balansering. Dessutom har företaget en omfattande utrustning för lyft och tunga transporter såsom domkrafter, luft- och eldrivna lyftblock, luftkuddar, rullblock, specialvagnar, teleskoptruck, gaffeltruckar och hjullastare. Tack vare detta kan AMAB erbjuda kompletta lösningar.
– Framför allt har vi en duktig personal och den bästa marknadsföringen som finns är att göra ett bra jobb, säger Peter Brunzell.

En ledande leverantör
Framtidsvisionen för AMAB är att bli en ledande tjänsteleverantör inom industri- och byggsektorn och företaget är inte främmande för ytterligare geografisk expansion.
– Vi drabbades, liksom många andra i branschen, hårt när finanskrisen slog till 2008 men vi har stretat på bra och har nu antagligen ett rekordår bakom oss. Framtiden ser riktigt ljus ut, säger Peter Brunzell avslutningsvis.