Ons 25 maj / År 40 / Nr 1 2022

Assistenterna verkar för kundernas livskvalitet

Wisby Assistans är företaget som anordnar personlig assistans åt personer bosatta på Gotland.
Verksamheten startades 2003 av Carina Funck, som själv genom sin sons födelse och funktionshinder lever med personlig assistans.

Carina startade Wisby Assistans med sin son som första kund då det inte fanns något alternativ till Gotland Kommun. Bakgrunden till det beslutet var att Carina upplevde att Kommunens sätt att arbeta hade för många begränsningar i utförandet av personlig assistans vilket begränsade hennes sons möjlighet att leva som alla andra. Carins upplevde att Kommunen satt fast i ett regelverk som försvårade möjligheten för hennes son att komma iväg på aktiviteter. Wisby Assistans ser varje kund som unik med olika behov. För att möjliggöra att kunder kan leva ett aktivt liv tillhandahåller Wisby Assistans en helhetslösning där vi hjälper till med ansökan till både Kommun och Försäkringskassa.
Visst kunde man anlita fastlandsföretag, men de hade inga fysiska kontor på ön och det såg jag som en stor brist, säger Carina Funck.
Redan från starten engagerades ett konsultföretag för att hantera löner och administration så att Carina kunde fokusera på verksamhetens kärna – personlig assistans.

Assistans som innehåller mervärde
– Vi vill verka för kundernas livskvalitet och göra assistans, som innehåller ett mervärde. Kunderna ska självklart få en kvalitativ assistans, men också får hjälp med allt det som vi på kontoret har erfarenhet och kunskaper om, säger Carina
Wisby Assistans sysselsätter idag 110 personer, fördelade på heltids- och deltidstjänster. På kontoret i Visby jobbar fem anställda, varav två har egna erfarenheter av funktionsnedsättning. Eftersom vi är så stolta över det vi gör och ger till våra kunder, finns tankar på att expandera verksamheten. Allt för att kunna ge ännu bättre service och möjligheter till våra kunder att leva ett liv som alla andra, säger Carina Funck.
Genom sin 25 åriga son Robin, lever Carina själv väldigt nära funktionsnedsättning och personlig assistans.

Vad är en personlig assistents arbetsuppgifter?
Personlig assistans innebär att följa brukaren oavsett var han eller hon är i olika verksamheter, på olika platser och på olika tider på dygnet. Kort sagt kan man säga att assistenten är kundens armar och ben utan att ta över.
En personlig assistans anpassar sig efter brukarens vanor och vilja. Meningen är att den personliga assistenten ska hjälpa brukaren att leva sitt liv och göra allt som inte brukaren själv klarar av på grund av sin funktionsnedsättning. Det kan röra sig om allt från att äta, klä sig och förflytta sig till att kommuniceras, och mycket mer.
– Med den kompetens vi har kan vi göra ansökningar om personlig assistans genom LSS och LASS, söka handikappersättning och vårdbidrag. Kunderna uppskattar att de kan få hjälp med ansökningar och överklagningar och att vi företräder dem i myndighetskontakter, som rör deras assistans och funktionsnedsättning, säger Carina.

Närhet till kunderna
Wisby Assistans erbjuder sina tjänster till både barn och vuxna som är boende på Gotland.
– Redan från början bestämde jag mig för att närheten till assistenterna, kontoret och arbetsledningen var viktigt. Därför kändes havet runt Gotland som en naturlig avgränsning, säger Carina.
Kunderna uppskattar att Wisby Assistans har korta beslutsvägar och att medarbetarna är lätta att få tag på. Kontoret är bemannat mellan 8.00 och 16.00 varje vardag och efter det kan man nå personalen genom en jourtelefon.
Wisby Assistans har kollektivavtal hos Vårdföretagarna och är medlem i Bransch Personlig Assistans, där Carina också sitter med i styrelsen. På så sätt kan Wisby Assistans vara med och påverka beslut som berör personlig assistans på riksplanet.
2010 var Wisby Assistans initiativtagare till ett nätverk med assistanssamordnare på Gotland. I nätverket finns idag fem personer som samordnar personlig assistans, sex privata företag och Region Gotland som också deltar.

Fina utmärkelser
Verksamheten har gått mycket bra för Carina och hennes företag – fina priser och utmärkelser är ett kvitto på detta. 2009 mottog Wisby Assistans årets Gasell-pris på Gotland och samma år blev Carina Årets Företagare på ön.
Efter det har företaget vuxit genom den massmediala uppmärksamheten.
– Vi har fått nya kunder och genom att anställa fler personer på kontoret så kan vi möta behovet från ytterligare kunder och assistenter, säger Carina Funck avslutningsvis.