Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Astra Tech överträffar alla förväntningar med nya LoFric Sense

Astra Tech har utvecklat en ny tappningskateter speciellt anpassad för kvinnors behov och önskemål. LoFric Sense bejakar den moderna kvinnans livsstil och är till skillnad från den traditionella katetern en diskret hygienprodukt omsluten i en specialdesignad och riktigt snygg förpackning med tilltalande motiv.

Människor kan behöva använda en kateter av många olika anledningar. En del behöver använda kateter under kortare perioder, exempelvis efter en operation eller barnafödsel, andra kan ha ett mer långvarigt behov. Gemensamt för alla målgrupper är höga krav på hygien, säkerhet och komfort. Om man inte tömmer blåsan helt finns det bland annat risk för infektion, inkontinens och att njurarna tar skada. En kateter hjälper alltså till att ge en komplett blåstömning.

Marknadsledande sedan 1980-talet
Astra Tech har länge varit marknadsledande på hydrofila engångskatetrar över hela världen. Med den unika produkten LoFric lyckades Astra Tech lösa flera problem eller faktorer som tidigare förknippades med katetrar i allmänhet: infektionsfaktorn, hygienfaktorn och bekvämlighetsfaktorn.
LoFric var den första hydrofila produkten på marknaden som tack vare sitt tunna vattenskikt kunde eliminera friktion, och därmed skapa högsta möjliga komfort för användaren. Den första varianten lanserades i början av 1980-talet och sedan dess har Astra Tech varit en ledande aktör i utvecklingen av moderna katetrar.

Av kvinnor för kvinnor
LoFric Sense är en ny typ av kateter som har utvecklats i samråd med ett stort antal kvinnor och vårdpersonal över hela världen. I Sverige och ett antal andra länder organiserade man ett antal brukargrupper som med regelbundna intervall fick tycka till om produkten och dess utveckling – från planeringsstadiet till färdig produkt.
– När vi skulle utveckla LoFric Sense speciellt för kvinnor valde vi att arbeta på ett annorlunda sätt än vad vi gjort tidigare, förklarar Marie Gente, Internationell produktchef inom divisionen Health Care. Kvinnorna har fått vara med och rådgöra och besluta om design och utförande av den nya katetern under hela resan, vi har därmed kunnat ändra även de tekniska aspekterna under utvecklingens gång.
Genom att brukargruppen fick vara med redan på planeringsstadiet har Astra Tech inte bara förändrat sitt eget arbetssätt, utan även gjort det möjligt att skapa en produkt exakt i enlighet med vad som efterfrågats.
– Detta är något helt nytt. Produkten lanserades i januari i år och vi har under en relativt kort period fått en oerhört positiv respons där vi ser att produkten efterfrågas i allt större utsträckning. Produkten är lanserad i Europa och nu följer övriga marknader.

Medicinteknisk produkt nomineras till designpris
När LoFric Sense utvecklades var huvudmålet att ta fram en ny kateter som passar kvinnors livsstil utan att ge avkall på funktion, säkerhet och kvalitet. Stor vikt lades bland annat på att utveckla en tilltalande förpackning som lätt kunde tas med i handväskan och en ytterförpackning som inte skulle ”sticka ut” i kvinnors badrumsskåp. Detta har man lyckats oerhört bra med.
Ytterförpackningen ser mest ut som en låda för näsdukar, och själva katetern ligger i en liten diskret förpackning som påminner om hygienprodukter – inte sjukvårdsprodukter. Detta var ett viktigt inslag, framförallt för att passa den moderna kvinnans behov. Den använda katetern kan läggas tillbaks i sin förpackning – enkelt, hygieniskt och diskret.
– Kvinnor ska inte behöva anpassa sin livsstil till en kateter. Det är tvärtom, en bra kateter ska vara anpassad till kvinnors vardag och individuella livsstil , poängterar Marie.
Mycket intressant är att Astra Tech med LoFric Sense även nominerades till den prestigefyllda tävlingen Swedish Design Award.
– Att en produkt i vår kategori nomineras till ett pris för design är ganska ovanligt. Visserligen vann vi inte tävlingen, men bara att vara nominerade visar på vår starka framåtanda som nytänkande och innovativ utvecklare av medicinsk teknik, säger Marie Gente som avslutning.