Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Atlas Copco har gjort det igen – ny innovation inom energisnål kompressorteknik

Atlas Copco förenar nära 140 år av innovationer med en stark motivation till att bidra till en hållbar utveckling genom energieffektiva lösningar som höjer produktiviteten inom industrin. När kunden tänker tryckluft ska Atlas Copco vara det självklara valet, en vision som stärks av att företaget nu förtydligar sin position inom hållbar produktivitet genom varumärkeslöftet ”Committed to sustainable productivity”. Atlas Copcos serviceavtal innebär mervärden för kunden som även kan tillgodogöra sig stora besparingar med relativt liten insats.

Atlas Copco är en världsomspännande koncern med ca 30 000 anställda som verkar inom de tre affärsområdena Kompressorteknik, Anläggnings- och gruvteknik samt Industriteknik. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. Kompressortekniken står idag för ca 50 procent av koncernens omsättning och är därmed det största affärsområdet.

First in mind
I slutet av 2009, beslutade man att slå ihop de tidigare fristående säljbolagen för Kompressorteknik i Skandinavien och bilda en gemensam organisation.
– Det handlar om att ta hand om våra kunder på absolut bästa sätt och genom att bättre utnyttja den gemensamma kompetensen och erfarenheten som finns i våra Skandinaviska bolag, kommer vi ytterligare att stärka vår position på marknaden, förklarar Adam Airosto, VD för Atlas Copco Compressor Scandinavia.
Atlas Copco har tillverkat kompressorer sedan början av 1900-talet, och är sedan länge marknadsledande globalt inom detta segment. Airosto redogör för First in mind konceptet:
– Vår vision innebär att när kunden tänker tryckluft, ska de tänka på oss i första hand. Det är just det vi menar med ”First in mind” Vi arbetar med en konstant produktutveckling för att hela tiden förbättra effektiviteten och prestandan hos våra produkter. Effektivare system innebär ökad lönsamhet för våra kunder och även miljön är en given vinnare i detta. För att bibehålla vår position som marknadsledande är det vi som måste ligga främst inom teknik- och produktutveckling, det är vår övertygelse. Tekniken utvecklas ständigt inom alla segment som Atlas Copco är verksamma i och det hör till företagets övergripande strategi att bidra till en hållbar utveckling och här ligger vi väldigt långt framme.

Frekvensstyrda kompressorer
På 1990-talet var Atlas Copco först i världen med att introducera frekvensstyrda kompressorer på marknaden. Nu är man inne på fjärde generationen av dessa lösningar, där energibesparingar på upp till 40 procent är möjliga.
– Det är definitivt inte inköpspriset på produkterna som avgör kostnaden för tryckluften, det är energiåtgången. Energin utgör ca 70 procent av den totala kostnaden för tryckluft och vår uppgift är att göra våra kunder medvetna om att det är energismarta lösningar som sänker totalkostnaden, inte en billig produkt.

Carbon Zero revolutionerar på miljö- och energiområdet
Nästa milstolpe uppnåddes 2009 då Atlas Copco återigen var först ut med ett koncept som revolutionerar inom miljö- och energiområdet. Den nya kompressorfamiljen går under namnet Carbon Zero och är de första i världen att certifieras av den tyska provningsanstalten TÜV för
“noll nettoenergiförbrukning” under specifika driftsförhållanden. Det är bevisat att 100 procent av ingående energi kan återvinnas i form av varmvatten.
– Det är fullt möjligt och vi har kunder bland annat på den Svenska marknaden som kan bekräfta detta. Eftersom tryckluftsproduktion är energikrävande, måste vår ambition vara att nyttja så mycket som möjligt av den överblivna energin. Om en industri har behov av t ex hetvatten, så är energiåtervinningen från kompressorerna ett väldigt bra komplement till de andra energikällorna. Här finns ofta väldiga besparingar att göra, både för kundens ekonomi och för miljön, menar Adam Airosto.

Eftermarknad
Tryckluft är en viktig del i industrin, de facto lika viktig som el och vatten. Elektroniktillverkare, pappersindustrin, läkemedelsbranschen, livsmedels- och bilindustrin är några exempel på segment där tryckluft är absolut nödvändigt. Om tryckluften uteblir så stannar produktionen och därför är underhållet en mycket viktig aspekt inom tryckluft.
– Nedprioriterat underhåll bidrar till sänkt effektivitet, högre tryckfall och därmed ökade energikostnader, förklarar Airosto. Dessutom riskerar man oförutsedda stillestånd med kostsamma produktionsbortfall som resultat. Därför erbjuder vi mervärden i form av serviceavtal där vi i många fall har ett totalåtagande. Detta betyder att vi löpande servar och kontrollerar anläggningen fullt ut. Genom att dessutom med jämna mellanrum också göra en energi och luftkvalitetsanalys på hela systemet, kan vi föreslå enkla åtgärder för kunden som innebär att systemet alltid är så energioptimalt som möjligt. Här finns i många fall stora besparingar att göra med relativt liten insats.

Organisk tillväxt främst
I Skandinavien kommer man liksom koncernen i övrigt att satsa på organisk tillväxt, men med kompletterande förvärv.
– Vi undersöker marknaden kontinuerligt. Om vi hittar ett företag som matchar vår egen vision och med vår standard söker vi ofta samarbete. I vissa fall kan detta även leda till förvärv, konstaterar Airosto avslutningsvis.

Annika Gullberg
Maria Lind