Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Att bli av med jobbet kan drabba den enskilde hårt, det gäller att snabbt göra något åt situationen

Här har Arbetsgivarringen AB hittat sin nisch, det är ett företag som satsar på att hjälpa människor att hitta nya jobb. De menar att genom att ge professionellt stöd och göra en tydlig handlingsplan, kan en negativ situation trots allt leda till någonting positivt.
-Det handlar om att se nya möjligheter, vår styrka är att vi ser till den enskilde individen, säger Ann-Christin Andersson.
Arbetsgivarringen startade som ett projekt 1992 och sedan dess har de hjälpt människor att hitta alternativa möjligheter i arbetslivet när arbetssituationen förändras.

Individbaserade åtgärder
-Det uppstod ett behov bland företagen i början av 1990-talet då de fick ett större ansvar för att rehabilitera personal, berättar Ann-Christin Andersson. Jag och Dan Weinberger startade det här projektet, som då handlade om rehabilitering av arbetare ifrån sju industriföretag i Karlskrona.
Tilläggas kan att båda två tidigare hade arbetat hos Försäkringskassan, så området var inte nytt för dem.
-Då handlade det om att försöka hitta nya möjligheter för människor som inte längre klarade av de arbeten de haft, fortsätter Ann-Christin Andersson. Företagen såg att vi kunde hjälpa dem med detta, att vara stödjande i processen och hjälpa människor att hitta nya vägar.
För att lyckas med rehabiliteringen måste man lyssna och samtala med den det berör om hur han/hon ser på sin situation. Vilka starka sidor och vilken kunskap har man? Finns det något speciellt intresse man har som man skulle vilja arbeta med? Behöver man vidareutbildas och i så fall med vad?
-Ofta beror mycket av ohälsan på att människor inte trivs på jobbet, säger Ann-Christin Andersson. Därför behöver vi hela tiden arbeta med utgångspunkt från varje individ.

Många kunder
Projektet Andersson och Weinberger startat blev så framgångsrikt att projektet omvandlades till Arbetsgivarringen AB. Idag finns tre delägare som alla arbetar i företaget , plus en anställd. Även sju stora företag i Karlskrona är delägare. Men det är inte bara de som använder sig av Arbetsgivarringens tjänster, bland kunderna finns även den offentliga sektorn och kommuner.
Man arbetar fortfarande med rehabilitering av sjukskrivna, men också med rehabiliteringsärenden vid omställning eller i samband med uppsägning. Företaget erbjuder arbetsprövning, rehabilitering, rådgivning vid förändringsarbete och karriärplanering och har även möjlighet att ge stöd och rådgivning till arbetsledare.

Samarbetar med fackföreningarna
Kontakt med de personer som behöver rehabiliteras eller vid omställning kan ske på olika sätt. Till största del förmedlas den via företag eller fackföreningar., men den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och söker nytt arbete kan själva kontakta Arbetsgivarringen.
Om kollektivanställda sägs upp har arbetsgivaren ett ansvar att hitta en omställningsleverantör. Här finns ett nära och gott samarbete. Kanske beror det på att Arbetsgivarringen lyckats bra med sin verksamhet.: Man räknar med att ungefär 80 procent av dem man haft kontakt med har hittat nya jobb, en siffra som i de här sammanhangen är mycket hög.