Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Att välja Karlssons Gräv är att välja ett bra miljöalternativ

I snart 30 år har familjeföretaget Karlssons Gräv AB servat den åländska bygg- och anläggningsmarknaden genom att förbereda för bostads- och industriområden, gator och torg samt omfattande rörinstallationer. Uppdragen är ofta heltäckande och omfattar allt från förberedande arbete med gräv och schakt till rörläggning och färdigställande av gator.

Badanläggning, golfbanor och sjöfartsmuseum – Karlssons Gräv är ofta involverade i spännande tillväxtprojekt på Åland. För det nya sjöfartsmuseet har företaget utfört samtliga markjobb inklusive plattläggning och anläggning av gräsmattor. Karlssons Gräv har även varit involverade i flera etapper under om- och utbyggnationen av Ålands Centralsjukhus.

Resurser för att ta hand om stora projekt
Åland är ett attraktivt turistmål och allt fler väljer att bosätta sig här permanent. Mariehamn har haft en mycket stark tillväxt med inflyttning under flera år, vilket också ställer krav på ett större utbud av attraktiva bostäder.
– Vi är i dagsläget med och förbereder för byggnation av nya bostadsområden i och runt Mariehamn, berättar Kenneth Karlsson, ägare och VD i Karlssons Gräv. Tack vare en fortsatt positiv expansion i byggbranschen här på Åland har vi klarat oss mycket bra under den senaste finanskrisen och idag ser vi möjligheter till en fortsatt tillväxt där vi inom kort kan tänkas behöva nyrekrytera.
Karlssons Gräv har idag tillräckligt med resurser för att kunna ta hand om större entreprenader och markarbeten. Då företaget etablerades var det Kenneth Karlsson själv som tillsammans med sin bror skötte grävskopan. Idag har man ett antal lastbilar, dumprar, vältar, hjullastare och ett tiotal grävmaskiner från 1,5 till 55 ton till förfogande tillsammans med ett team på tio man.
– Vi har en välservad och uppdaterad maskinpark på omkring 30 enheter, men det krävs också duktig personal för att kunna hantera tekniken, och det har vi också lyckats knyta till oss, säger Karlsson stolt.

Stark miljöprofil
Karlssons Gräv har en stark miljöprofil där man satsar på att byta ut ett par maskiner varje år för att säkerställa effektivitet och lägsta möjliga bränsleförbrukning.
– Vi brukar ha ett halvt dussin maskiner igång konstant där den äldsta enheten är max fyra år gammal. Miljökraven skärps hela tiden, och vi vill hålla oss uppdaterade. Det handlar inte bara om att köpa nytt för sakens skull, utan om att verkligen aktivt värna om miljön och vara en medveten partner för våra kunder. Det är också ofta ett kundkrav idag, att man kan visa en god framförhållning när det gäller miljöfrågorna, påpekar Kenneth Karlsson.
Trots att Karlssons Gräv har satsat på miljön och ny teknik är man inte dyrare än andra aktörer.
– Vi är inte ett lågkostnadsalternativ och kommer inte heller att sträva efter att bli det. Vi utför arbetet med hänsyn till kringliggande miljö och gör det med stor noggrannhet. Vi är ett miljöriktigt alternativ och arbetar hellre med kvalitet än kvantitet.
Förutom markarbeten och rörinstallationer erbjuder Karlssons Gräv rivningstjänster, sågning och borrning. Kenneth Karlsson understryker att man då tar hand om rivningsmaterial på ett miljömedvetet sätt. Företaget levererar också matjord och fyllningsmaterial till både privatpersoner och kommuner.
– I det långa loppet så vinner vi och alla andra på att värna om miljön. Att välja oss är att välja ett bra miljöalternativ, konstaterar Kenneth Karlsson som avslutning.