Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Åtvidabergshus levererar smarta lösningar för den moderna byggbranschen

Åtvidabergshus tillverkar med stor flexibilitet helt kundspecifika lösningar i sin fabrik på Stora Örsätter, Åtvidaberg. Här har special blivit standard, man levererar idag helt uteslutande skräddarsydda, måttbeställda lösningar till både företag och privatkunder. Åtvidabergshus har lyckats skapa en mycket bra grogrund för vidare utveckling genom att satsa på en nischad produktion av monteringsklara väggblock respektive takvolymer för Taklyft. Hög kvalitet, snabb montering och bättre kontroll över byggkostnaden är några av fördelarna med Åtvidabergshus lösningar.

Verksamheten har funnits i Åtvidaberg sedan 1970-talet med lite olika inriktningar under resans gång. Sedan nuvarande ägare kom in i bilden 2005 fokuserar man på tre projektkategorier: Påbyggnader enligt ett egenutvecklat koncept som Åtvidabergshus kallar för Taklyft, komponentleveranser där man tillverkar monteringsklara väggblock samt legotillverkning av allehanda lösningar, exempelvis bullerplank eller specialtak.

Levererar väggblock för hela bostadsområden
En av de största kunderna är Björklidenhus, som anlitar Åtvidabergshus för tillverkning av samtliga väggblock och husstommar som levereras till hela Sverige.
– Via bl.a. Björklidenhus har vi levererat material som byggt upp hela bostadsområden från Ystad till Sundsvall, berättar VD och majoritetsägare Magnus Andersson.
Kapaciteten i fabriken på Stora Örsätter är tre – fyra hus/projekt i veckan, där ett projekt kan omfatta leverans av stommar och väggar till flera hus i samma bostadsområde. Med ett 30-tal trähusarbetare samt sju tjänstemän löser Åtvidabergshus de flesta utmaningar som kan dyka upp.
– Vi ritar och konstruerar allt själva. Vi har renodlat verksamheten så att vi idag är kompletta stomleverantörer, här har vi vår främsta kompetens och vi kommer att fortsätta förädla denna nisch.

Taklyft – ett sätt att fördubbla boytan
Åtvidabergshus tillverkar även påbyggnader i form av takvolymer som lyfts på huset.
– Istället för att ta upp mer markutrymme och göra anspråk på större delar av tomten kan man i princip fördubbla sin boyta med hjälp av vårt Taklyft. Det är ett smart sätt att bygga ut och förnya då familjen växer och man får andra levnadsförhållanden. Ofta kan det också vara lättare att finansiera i jämförelse med att köpa en ny bostad, förklarar Magnus Andersson.
När Åtvidabergshus vänder sig till privatpersoner, målgruppen för taklyften, krävs ett helt annat arbetssätt än för komponenttillverkning på uppdrag av företag. Det visar också på den stora flexibilitet som råder inom Åtvidabergshus verksamhet.

Söker kompetens på tjänstemannasidan
Magnus poängterar att det trots byggbranschens tillfälliga nedgång ser mycket ljust ut framöver för Åtvidabergshus. Det finns många fördelar med att använda prefabricerade väggblock, exempelvis. De har tillverkats under bästa tänkbara förhållanden inomhus och håller därmed hög kvalitet och täthet. Dessutom är det fråga om effektiva transportflöden, och ofta kan stommen monteras på en enda dag. Arbetstiden kortas och arbetsmiljön blir också betydligt bättre.
– Dessutom diskuteras det mycket om att bygga mer i trä, vilket också gynnar oss som nästan uteslutande arbetar med detta hållbara material. Vi expanderar nu och söker en del personal. Vi har haft tur på kollektivsidan, mycket tack vare den starka husbyggartradition som råder här i regionen. Vi söker också en konstruktör på tjänstemannasidan, och det är en betydligt större utmaning. Här råder en stor efterfrågan inom branschen i stort, och vi måste konkurrera med större städer om kompetensen.

Framtid: Sverige behöver bygga mer
Trots en del utmaningar så ter sig framtiden ljus, men det behöver byggas ännu mer i regionen och i Sverige i övrigt. Bostadsbehovet är enormt och ökar, att vi i vårt land behöver bygga mer råder det ingen tvekan om. Prefabricerat är då en bra lösning ur flera perspektiv, och att bygga till med hjälp av taklyftet är i sin tur ett sätt att skapa en bostad med helt nya förutsättningar för den växande familjen.