Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

Augmented Reality – fokus på förstärkt verklighet triggar intresset för teknik

Vid Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik och enheten Medieteknik finns en nära nog unik forskningsinriktning mot området Augmented Reality (AR), översatt till svenska: förstärkt verklighet. Genom att utveckla teknik för att förstärka verkligheten, exempelvis vid utveckling av prototyper, kan stora resursbesparingar göras – både ut ett kostnads-, miljö- och tidsmässigt perspektiv.

Med Augmented Reality behöver man inte ta fram en ny fysisk modell varje gång nya attribut tillförs eller vid andra förändringar under produktutvecklingens livscykel.
Tekniken möjliggör avancerad visualisering där en digital modell av en produkt kan granskas ur alla vinklar, i sitt sammanhang, innan den ens finns i verkligheten. Visualiseringen möjliggör också komplexa undersökningar av hur olika faktorer kan påverka modellen, exempelvis hur olika krafter kan påverka ett flygplan.
– Med Augmented Reality kan man i princip synliggöra det som annars inte går att se, såsom krafter och molekyler, förklarar Katrin Lindwall, projektkoordinator.

Europeiskt konsortium satsar på teknikintresset
David Johansson, projektkoordinator, berättar att det inte krävs några dyra applikationer eller utrustning, det räcker med en vanlig webbkamera som på ett enkelt sätt tillsammans med mjukvaran för Augmented Reality skapar en förstärkt bild av verkligheten.
För att vidareutveckla tekniken och framförallt öka intresset och främja för användandet av Augmented Reality inom lärande är Linnéuniversitetet en del av Science Center To Go (SCeTGO).
SCeTGO är ett europeiskt konsortium som omfattar lärosäten och forskningsinstitutioner i Sverige, Finland, Tyskland, Rumänien, Spanien, Grekland och England. Med gemensamma krafter driver man utvecklingen framåt.
I Sverige samverkar Linnéuniversitetet via SCeTGO med ett antal skolor där forskare åker ut till skolorna för att låta elever uppleva olika naturvetenskapliga fenomen med hjälp av AR.
– Vi vill bidra till en ökad förståelse för hur olika begrepp inom exempelvis naturnära ämnen och matematik fungerar, berättar David Johansson vidare. Med Augmented Reality kan vi se krafterna runt en flygplansvinge, eller visa varför en ambulans låter olika beroende på om den åker mot eller ifrån dig. Eleverna har hittills tyckt att det är spännande, och det är vår förhoppning att detta leder till en ökad förståelse.

Stimulerar lustfyllt lärande
AR-tekniken ökar förståelsen i undervisningen, och stimulerar för ett lustfyllt lärande. Mycket handlar om att grunda teknikintresset tidigt, vilket vi sedan tidigare vet är nödvändigt för att trygga framtidens kompetens inom teknikområdet.
– Genom att tillhandahålla begriplig och relevant undervisning växer naturligtvis elevernas intresse kring teknik och naturvetenskap, men detta är bara ett sätt av många, upplyser Katrin Lindwall avslutningsvis.