Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Avancerade och skräddarsydda serviceuppdrag är standard för Elbyrån i Vaggeryd

Elbyrån i Vaggeryd AB är en traditionell elinstallationsbyrå med fokus på industrikunder. Typiska uppdrag är industribelysningslösningar, maskininstallationer, installation av datanätverk samt kompletta säkerhetssystem inklusive passage- och larmsystem. Dessutom arbetar Elbyrån med värmesystem och utför samtliga förekommande elinstallationer vid nyproduktion av bostäder. Man arbetar också aktivt med energieffektiviseringar som med tanke på aktuell energidebatt är ett växande intresseområde inom industrin.

VD och majoritetsägare Håkan Gustafsson kommer själv från industrin och vet hur viktigt det är med optimala installationer där produktionen flyter på utan onödiga avbrott. Stillestånd orsakar stora kapitalförluster per timme, därför är det viktigt att Elbyråns installatörer kan vara på plats omgående och har den erfarenhet som krävs för avancerade serviceuppdrag.

Möjliggör energibesparingar
Den i särklass största delen av Elbyrån i Vaggeryds verksamhet kretsar kring maskininstallationer och ombyggnationer ute på industriföretag. Så fort en maskin ska flyttas eller en ny förvärvas krävs det omfattande elinstallationer och finjusteringar för att säkerställa optimal och säker drift. Elbyrån erbjuder också skräddarsydda, kompletta belysningslösningar. Här finns det ofta stora besparingar att hämta om man satsar på rätt teknik, det gäller alla typer av fastigheter och alla verksamheter.
Håkan Gustafsson ger ett exempel där man i en kontorslokal ersatt 16 lysrör på 36 W vardera med enbart sex lysrör på 28 W vardera, med en betydligt bättre ljuskvalitet. Att det överhuvudtaget är möjligt är tack vare ny teknik och nya, energieffektiva LED-lampor som dessutom har en betydligt längre livslängd än de traditionella.
– Vi har kompetens inom alla områden med drivna montageelektriker, servicetekniker och installationselektriker. Vi kan erbjuda avancerad service på exempelvis CNC-maskiner, då krävs goda programmeringskunskaper bland annat. Man måste känna till olika styrsystem för olika maskiner, det är en hel del kunskap som ska till och inget som kan tas för givet att en mindre servicefirma har erfarenhet av, menar Gustafsson.

Utökar serviceverksamheten
Elbyrån i Vaggeryd är uttalat bra på servicearbeten. Med hög tillgänglighet och flexibilitet kan en servicetekniker ofta vara på plats inom några timmar när det är fråga om ett haveri.
– Vi är helt klart framstående när det gäller avancerad industriservice. Vi håller vad vi lovar och har en stor kompetens som vi snabbt kan omsätta i praktiken. Dessutom känner vi de lokala företagen väl och vet vilka processer de arbetar med, säger Håkan Gustafsson som tidigare varit elinstallationsansvarig på ett stort massabruk i Vaggeryd.
Det var en naturlig utveckling för Håkan att förvärva Elbyrån, som nu har ytterligare två delägare som också verkar inom företaget. Ett strategiskt steg för tillväxt var förvärvet av gamla Hamlins hyvleri på Fabriksgatan i Skillingaryd. Genom förvärvet kan Elbyrån utöka serviceverksamheten för industrikunder även i Skillingaryd och tanken är att lokalerna även ska fungera som lager.
– Vi är en trygg partner för industriföretag i Vaggeryds kommun med omnejd. Vi vet vad som krävs för att deras verksamhet ska fungera optimalt och agerar därefter, poängterar Håkan Gustafsson.