Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Baneservice – norsk visionär på stadig uppgång i Sverige

Under de senaste tre åren har norska Baneservice vuxit oerhört i Sverige, både i antalet anställda och omsättningsmässigt. Baneservice står för en hög kompetens med långvarig erfarenhet inom planering, byggnation och driftsättning av alla typer av järnvägsanläggningar.

Genom att erbjuda en hög tillgänglighet, god service och stor flexibilitet fortsätter Baneservice att expandera i Norden och inte minst i Sverige. Idag verkar ett 60-tal medarbetare över hela landet, och i nära samverkan med branschens främsta aktörer driver Baneservice utvecklingen av svenska järnvägsanläggningar.

Medverkar i byggnationen av Citybanan i Stockholm
Baneservice medverkar i ett flertal stora projekt över hela Sverige. Ofta anlitas företaget för komplexa till- och ombyggnationer. Eftersom Baneservice även har egen tillverkning av komponenter och system som går att kombinera med merparten av dagens befintliga anläggningar tryggas en högre kostnadseffektivitet jämfört med om man skulle vara tvungen att köpa in allt material från en extern leverantör.
I samband med den stora byggnationen av Citybanan i Stockholm, som bl.a. innebär att järnvägen går i en tunnel under Stockholm, har Baneservice hand om stora delar av det norra stråket. Uppdraget omfattar bl.a. en stor ombyggnation av spåren samt installation av nya kontaktledningar i anslutning till Tomteboda station. Projektet planeras vara färdigställt fram till 2013.
– Till 2016 ska hela Citybanan stå klar med sina underjordiska stationer, det blir en utmaning, men vi har haft en mycket god framförhållning hittills, berättar Ulf Karlsson, Sverigechef för Baneservice.

Utmaning i att hitta arbetskraft
Järnvägsbranschen växer kraftigt i Sverige just nu, men det finns fortfarande en hel del kvar att göra om vi ska komma ikapp övriga Europa som står för en långt moderniserad järnvägsinfrastruktur.
– Att branschen kännetecknas av en enorm tillväxt står klart. Det finns därför mycket goda möjligheter för oss att växa, samtidigt ser vi en utmaning i bristen på kompetent arbetskraft. Om vi ska kunna växa och utvecklas måste vi få tag på högutbildade medarbetare. I Sverige finns det ett antal bra utbildningar, men kanske är det för få som söker dem, funderar Ulf Karlsson.
Att öka intresset bland ungdomar så att de väljer tekniska utbildningar är en återkommande utmaning över lag. På Baneservice hoppas man dock på en sund utveckling i samband med att Banskolan i Ängelholm initierar ett samarbete med Lund universitet, en samverkan som kan leda till nya utbildningar framöver.