Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

BasEl vill skapa en stabil elförsörjning

20 företag med energiintensiv verksamhet i Sverige bildar företaget BasEl i Sverige AB. Ambitionen är att ta tillvara den svenska basindustrins intressen när det gäller en långsiktigt stabil och konkurrenskraftig elförsörjning.
– Vår vision när vi startade 2005 var att tillföra mer el på marknaden och på det sättet trycka ner priset. Men det som rör elkraft har väldigt stor politisk påverkan och det är oftast ganska stora investeringar, säger Mats Gustavsson.

Företagen, som bildar BasEl i Sverige AB, utgörs av ett antal elintensiva företag inom främst skogs-, stål, kemi- och gruvindustrin med verksamhet i Sverige och utomlands.
BasEl ska arbeta med konkreta projekt som har till syfte att öka tillgången på el till konkurrenskraftigt pris i Sverige. Det kan handla om såväl elproduktion i Sverige eller utomlands som kapacitet för överföring av elektricitet. BasEls målsättning är att öka eltillgången på den svenska marknaden med cirka tio terawattimmar per år.
– Vi har sedan starten haft många projekt och har bland annat försökt ta in el från Ryssland till Finland och Sverige. Vi har också gått igenom möjligheterna att ta in gas och vi har attackerat vattenkraften och givetvis kärnkraftverken, berättar Mats Gustavsson.

Industrikraft AB
För att få igång ett nytt kärnkraftverk åt basindustrin gick fem bolag från BasEl samman 2009 och bildade Industrikraft i Sverige AB. Bolagen är Holmen, SCA, Boliden, Stora Enso och SSAB och visionen är att investera i en ny svensk reaktor, som kan komma att kosta mellan 40 och 60 miljarder kronor.
– Den nya lagstiftningen ger oss förhoppningsvis möjlighet att gå vidare i det här projektet, säger Mats Gustavsson.

Vindin AB
Vindkraftsföretaget Vindin AB bildades 2006 som en avknoppning av BasEl i Sverige AB. Företaget, som består av tio bolag, har som affärsidé att utveckla, bygga och driva vindkraftverk i Skandinavien för att leverera elkraft till ägarföretagen.
– Vindin har kommit långt tack vare att de bolagen har en stor investeringsportfölj, som gör att de kan investera och producera. Vindkraftverken är ju supportad från politiskt håll och därför är det det enda kraftslaget vi kan investera i för stunden. Men alla är ju överrens om att enbart vindkraft inte kommer att lösa själva problemställningen, säger Mats Gustavsson.

”Låt oss investera”
Mats Gustavsson märker att de största konsumentföretagen, de som verkligen har behov av elektricitet, har börjat agera de senaste åren och försökt driva frågor angående energin.
– Många företagare sa förut att ”får vi inte som vi vill så flyttar vi” till att säga ”låt oss investera, vi behöver el”. Det är viktigt att industrin verkligen lägger energi på det här och kommer fram till lösningar. Men de har inte alltid varit stöttande. Vi jobbar ofta i motvind.
Mats Gustavsson är VD på BasEl sedan årsskiftet 2006/2007. Han hade tidigare arbetat som VD inom industrin och även med internationella affärer.