Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Bästa tänkbara förutsättningar för Stena LNG

Efterfrågan på LNG (Liquefied Natural Gas) tycks präglas av en stadig ökning på upp till åtta procent per år under de kommande tio åren. Efter en närmare undersökning av energimarknaden under 10 – 15 års tid kunde Stena Gruppen återigen satsa vid absolut rätt tillfälle – genom förvärvet av tre LNG-fartyg lades grunden för landets enda rederi för transportering av flytande naturgas.

Världens behov av naturgas, som attraktivt alternativ till bl.a. olja och kol, har ökat och trenden uppskattas hålla i minst tio år framöver.
– Vi brukar illustrera naturgasens överlägsenhet genom den enkla jämförelsen där olja är dyrt, kol smutsigt och kärnkraft farligt. Då finns naturgas kvar som ett alternativ som inte präglas av de negativa aspekterna som tidigare nämnda energikällor har, säger Stena LNGs VD Kim Ullman inledningsvis. Naturgas ligger helt rätt i tiden, och de strategiska investeringarna som Stena gjorde genom förvärvet av de tre LNG-fartygen har banat väg för en helt ny, lukrativ verksamhet där nystartade bolaget Stena LNG fått totalansvar över utveckling och förvaltande av kommande investeringar.

Marknadens möjligheter
Större delen av naturgasen transporteras via pipelines, men på många håll vill man komma ifrån riskerna som detta transportsätt medför och därför istället satsa på transport till sjöss. I vissa områden är pipeline inte ens en möjlighet. Intresset har därför ökat markant för LNG-fartyg som transporterar den efterfrågade råvaran i flytande form efter nerkylning till – 160 grader.
Japan är idag världens främsta konsument av naturgas. Efterfrågan steg kraftigt i samband med att man stängde landets 52 kärnkraftsreaktorer efter naturkatastrofen för 1,5 år sedan. Idag finns det inga tecken på att alla reaktorer skall återtas i bruk , därför väntas en fortsatt ökande konsumtion av naturgas i den här delen av världen. Samtidigt har det skett en intressant utveckling i USA där man börjat utvinna gas på ett kostnadsfördelaktigt sätt och därmed gått från att vara tung importör till att istället till och med eventuellt exportera produkten. Denna utveckling gör att sjöfartsdistanserna ökar, vilket i sin tur är tacksamt för utnyttjandegraden av världens LNG-fartyg.

Fantastisk potential för Stena LNG
För närvarande är marknaden i balans gällande efterfrågan av LNG transporter och tillgång av båtar och förväntas så vara fram till och med 2015 – trots ca 75 båtar i beställning som kommer under den perioden. Detta ser ut att ge rater med fortsatt god lönsamhet för rederierna. Om efterfrågan på naturgas därefter fortsätter att öka i den takt som förutspås ser marknaden fortsatt intressant ut under minst fem – tio år.
Då Stena gjorde sin investering började man med korta kontrakt och rater på strax över $100 000 per dag. Därefter har Stenas LNG-fartyg lyckats öka intjäningen och skrev i våras två kontrakt på $135 000 respektive $145 000 per dag.
– Det var denna framgångsrika utveckling som födde dotterbolaget Stena LNG, som idag står med bästa tänkbara förutsättningar för att skapa långsiktig lönsamhet tack vare den globala marknadens skriande behov av produkten i kombination med god balans i fråga om tillgång och efterfrågan med en i dagsläget fortfarande något underutbyggd LNG-flotta, förklarar Kim Ullman.
Ullman berättar att företagets tillväxtplan omfattar åtta – tolv fartyg över tre – fem år. Den planen förutsätter en lyckosam börsintroduktion senare i vinter.

Specialnisch som passar Stena
Stena LNG har framgångsrikt tillsatt en internationell styrelse omfattande mycket lång erfarenhet från olje- och gasmarknaden. LNG-shipping är ett segment som passar ett rederi som Stena bra eftersom det är mycket kvalitetskrävande och kapitalintensivt.
Jämförelsevis får man sex produkttankers med kapacitet på 50 000 ton eller fyra råoljetankers av typen Suez-max till samma investeringskostnad som ett enda LNG-fartyg, vi kan därför snabbt konstatera att det enbart är stora välrenommerade rederier som kan ge sig in i leken.
– LNG-shipping är en väldigt kvalitetskrävande specialgren som passar bra i Stena Gruppen, konstaterat Kim Ullman avslutningsvis.