Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Bellis Växtmiljö – starkt engagemang för miljö och människor

Från dinosaurieutställningar, gröna företagsevenemang och arbetsmiljöförbättring – växtinredningsföretaget Bellis Växtmiljö är en mångsysslare som sedan tidigt 1980-tal värnat om miljön. Grundare och ägare Gösta Sundström brinner för företagssamhet och inte minst om det finns anknytning till miljöförbättrande verksamhet, han är bl.a. involverad i arbetet med Unga Företagare (UF) och sponsrar miljöpriset i samband med UF-finalen som hålls i Svenska Mässan i mars månad varje år.

Den nya dinosaurieutställningen på Universeum i Göteborg har utsmyckats med växter som Bellis tagit fram och planterat. Bellis har först gjort lite forskning kring vilka växter som kan tänkas ha funnits under dinosauriernas tid, och därefter levererat till Universeum, ett av Göteborgs mest omtyckta aktivitetshus med kunskap och upplevelser för hela familjen.
Gösta tycker det är spännande med lite annorlunda projekt, som bryter av mot vardagen där man oftast är ute på kontor och sköter växterna där. Bellis har idag en mycket omfattande verksamhet med kunder inom de flesta branscher – alla uppskattar grönt, inte minst för de fantastiska fördelar som levande gröna växter för med sig till arbetsplatsen. Förutom att den gröna färgen verkar lugnande så avger växterna syre som förbättrar luftkvaliteten och bidrar till friskare personal.
– Det här är en fantastiskt rolig sysselsättning som är mycket givande både för våra anställda och för våra kunder som drar nytta av de hälsofrämjande effekter som växter faktiskt har, säger Gösta.

Starkt engagemang driver företaget
Bellis Växtmiljö grundas på ett gediget miljöengagemang som sträcker sig flera decennier tillbaka. Idag är företaget ett av Sveriges främsta växtinredningsföretag med kunskap om de allra flesta växter och blommor som finns – inte minst de som trivs i vårt nordiska klimat och som lämpar sig för tuffa inomhusmiljöer där tillgång till solljus inte är en självklarhet med fördragna persienner och där luften kan vara torr på grund av luftkonditionering som står på dygnet runt.
– Vi levererar passande växter för varje enskild kund, och tar därefter hand om dem genom att komma ut till kundens anläggning och vattna, plantera om och allt annat som en växt behöver, förklarar Gösta.
Idag sköter Bellis om växter hos ca 1100 företag i Västsverige, och man levererar dessutom växter till specialevent och driver andra spännande projekt som exempelvis den tidigare nämnda dinosaurieutställningen på Universeum. Gösta är dessutom mycket involverad i företagande, år 2008 utsågs han till Årets Företagare i sin kommun Partille, och han har även varit ordförande för företagarföreningen där. Idag engagerar Gösta sig mycket i Unga Företagare, där gymnasieelever får prova på att starta upp och driva eget under studietiden.
– Att arbeta med ungdomar är framtiden, de måste få en chans – inte helt olikt växter – att utvecklas genom att man när dem med kunskap och motivation. Jag tror mycket på det här med UF-företag, det finns så många fina idéer bland våra ungdomar som verkligen kan bli till livskraftiga företag i framtiden, då gäller det att vi tar tillvara på det.

Miljöinvesteringar gynnar alla
Bellis Växtmiljö arbetar i miljöns tjänst – inte enbart genom att leverera hälsofrämjande växtlighet till arbetsplatser, man tar även sitt ansvar när det gäller exempelvis transporter.
– Vi har 17 bilar idag som är ute och servar våra kunder. 14 av dessa drivs med biogas, och vi har för avsikt att bli ännu bättre på miljösidan genom att alltid tänka grönt i första hand. Vi blev miljödiplomerade redan 2004, men redan dessförinnan bedrev vi ett mycket inriktat miljöarbete. Detta är något som vi gärna vill inspirera med och sprida till andra verksamheter.
Förutom miljöbilarna har Bellis tagit ytterligare steg genom att kompostera, värma upp anläggningen med jordvärme och köpa grön el. Det är enligt Gösta helt naturliga steg för framtiden och investeringar som man gärna tar eftersom det gynnar både miljö och samhälle, det egna företaget och kunderna.