Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Bennsäter sågverk – i skogsindustrins centrum

Bennsäter sågverk verkar mitt i den svenska skogsnäringens huvudpulsåder. I Kalmar finns de stora aktörerna inom skogsnäringen etablerade relativt nära varandra, tillsammans driver man utvecklingen av den svenska basindustrin. Bennsäter sågverk spelar en viktig roll som underleverantör till Södra Timber. Det lilla sågverket framställer sågade och hyvlade trävaror som distribueras via Södra till kunder över hela Europa.

Företaget drivs av bröderna Tomas och Jonas Bennsäter och har idag ett 20-tal anställda. Verksamheten sysselsätter dessutom ett stort antal underleverantörer i Kalmar och Blekinge län och är en viktig del av regionens skogsindustriella kluster.
– Vi har investerat mycket under de senaste åren, och är idag ett fullutrustat sågverk med hög kapacitet, berättar Jonas. Våra främsta styrkor är korta ledtider och hög kvalitet på det vi levererar. Det åstadkommer vi tack vare vår engagerade och pålitliga personal.
Tomas understryker vikten av att alltid ligga på topp när det gäller kvalitet och korta ledtider.
– I vår bransch är det viktigt att vara flexibel för att snabbt kunna ställa om verksamheten efter nya krav, här har vi lyckats bra, anser Tomas.

Viktigt komplement till Södras sortiment
Bennsäter sågverk producerar ca 30 000 m3 färdigvara virke per år. Produkterna hör till ett av Södras specialsortiment av konstruktionsvirke i korta längder som ska bli väggreglar, bland annat.
– Vi verkar inom en nisch där vi fortfarande har relativt få konkurrenter. Vår produktion gör det möjligt för Södra att erbjuda ett heltäckande sortiment där även kortare längder representeras. Vi tillför med andra ord ett viktigt komplement till Södras övriga sortiment, förklarar Jonas.

Ökande efterfrågan
Efterfrågan ökar stadigt nu när skogsindustrin börjat återhämta sig efter krisen. Både Jonas och Tomas är glada över att man valde att satsa på personalen även under den tuffa perioden eftersom det gör att man nu står väl rustade att möta uppgången.
– Vi verkar inom en speciell bransch och är dessutom väldigt nischade i vårt sortiment. En utav våra största utmaningar är att hitta kompetent arbetskraft, vi måste nästan uteslutande lära upp nyanställda från grunden. Vi är därför rädda om vår personal som också är vår främsta styrka, utan deras engagemang hade vi inte kommit så här långt, konstaterar Jonas som avslutning.