Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

Benzlers – ”Rätt växel är alltid blå”!

Benzlers är ett anrikt företag med rötter som sträcker sig tillbaka till tidigt 1940-tal. Genom att vara innovativa och lyhörda har Benzlers fortsatt att driva utvecklingen framåt. Förutom att satsa stora resurser på forskning och utveckling fokuserar Benzlers även på att förvalta marknaden och ta hand om kunderna genom att erbjuda attraktiva serviceåtaganden.

Bengt Benzler grundade företaget 1944. Den berömda Sala-växeln lanserades tio år efter, och 1965 kom Benzlers första skruvdomkraft.
Idag konstruerar, tillverkar och levererar Benzlers växellådor för olika maskintyper – den minsta växellådan väger ca 1,1 kg och den största omkring 3,5 ton. Eftersom växellådorna är delar av kompletta system samarbetar Benzlers med maskintillverkare för att ta fram de mest optimala lösningarna.

Större fokus på service och underhåll
Slutkunder på hemmaplan utgörs av svensk basindustri, med företag som LKAB och Metso i spetsen. Den nordiska marknaden dominerar, och Benzlers har återförsäljare över hela Sverige med huvudkontor i Helsingborg. Genom partners, återförsäljare och dotterbolag har Benzlers även lokal närvaro i övriga delar av världen.
– Den lokala närvaron är oerhört viktig eftersom vi även satsar på att vara en servicepartner för våra kunder. Gemensamt för alla inom processindustrin är att stillestånd kostar enorma summor. Maskinparken måste därför underhållas för att fungera optimalt, att höja servicenivån är därför en prioriterad del av vår verksamhet, förklarar Mattias Rosén, säljchef Sverige, Danmark och Norge.
Mycket service och underhåll görs i egna verkstäder, men det blir även vanligare att man flyttar arbetsplatsen ut till kund och servar maskinerna på plats.
– Vi utför även uppgraderingar och ombyggnationer. Oftast är det ett kostnadseffektivt alternativ till att skaffa helt nya maskiner, menar Rosén. Här i Helsingborg har vi ett omfattande lager av reservdelar, men om vi saknar en specifik typ av växellåda kan våra tekniker snabbt skräddarsy en lösning som passar kunden.

Följer kunden
Mattias Rosén har varit med och utvecklat växellådor sedan 1994. Efter flera år som säljare samt produktions ansvarig har Mattias byggt upp en genuin hands-on erfarenhet som kommer väl till pass i den nya rollen som säljchef för de nordiska länder där Benzlers har verksamhet.
– Vi ser i allmänhet att det blir allt viktigare att följa kunden, både geografiskt och teknikmässigt. Vår främsta ambition är att i framtiden ytterligare ses som en resurs för våra kunder i deras strävan efter att bli mer kostnadseffektiva.

Nya ägare satsar på företaget
Benzlers blå växlar har en stark historik och företaget arbetar vidare under mottot ”Rätt växel är alltid blå”. Sedan 2008 ägs Benzlers av brittiska DB Gear Systems.
– Våra nya ägare har visat en stark vilja att satsa på oss och det genomsyrar allt vi gör. Det råder en mycket positiv anda inom företaget och vi tror att detta även färgar av sig på våra kunders verksamheter, säger Mattias Rosén som avslutning.