Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

Berendsen Textil Service – marknadsledande med ansvar för god miljö

Berendsen är ett av Europas ledande företag inom textilservice med lokal närvaro i 15 länder. Affärsidén är okonstlad men framgångsrik och grundas på att erbjuda en enkel och bekymmersfri lösning på det mesta som har med textilier att göra. Företaget sköter allt från tvätt och underhåll av entrémattan till funktionella arbetskläder och kan även erbjuda allt som behövs för restaurangen och hotellet. Tack vare det smarta hyrkonceptet frigörs både tid och resurser för kunderna – man hyr bara det man behöver och bara så länge som det behövs. Skulle behovet minska skickar kunden tillbaka textilerna till Berendsen, som återigen står beredda då efterfrågan trappar upp igen.

Berendsen etablerades redan 1854 och har idag över 16 000 anställda runt om i Europa. Enbart i Sverige har företaget 35 000 aktiva kunder och uppskattningsvis bär 200 000 människor arbetskläder som Berendsen dagligen tar hand om. Berendsen finns i Sverige etablerade från norr till söder och verkar inom de olika segmenten Hotell och restaurang, Vård och omsorg, Facility services, Industri och verkstad, Butiker och reception samt Renrum.

Hanterar alla typer av textilier och arbetsskor
I Örebro fokuserar Berendsen på affärsområdet Industri och verkstad eftersom regionen präglas av en stark tillverkningsindustri med många globala aktörer samt ett stort antal underleverantörer till dessa.
– Vi upprätthåller koncernens kärnvärden som är god service, hög kvalitet och miljöansvar, poängterar platschef Elisabeth Sjölin. Vi hyr ut och tvättar alla typer av textilier som kan tänkas användas inom industrin, dessutom hyr vi även ut, rengör och rekonditionerar arbetsskor. Eftersom vi är nischade mot just industriföretag måste vi ha kunskap och kapacitet för att ta hand om exempelvis tungmetaller som fastnar i textilerna. Därför har vi satsat på ett toppmodernt reningsverk för att avskilja tungmetaller och andra partiklar ur avloppsvattnet.
Berendsen har över lag arbetat med miljö- och kvalitetsfrågor under många år och det är numera en integrerad del i det dagliga arbetet. De flesta kunder förutsätter också att man har seriösa system för att ta hand om exempelvis farligt avfall.
– Eftersom vi är marknadsledande måste vi ligga i framkant inom alla områden. Vi utvecklar egna lösningar och tar därmed också på oss investeringskostnaden, men vi ser att det är väl värt det i det låna loppet, fortsätter Elisabeth Sjölin.

Professionella tvätterier bäst för miljön
Berendsens egna resurshållningsprogram WECO startades redan 1992 och då införde man nyckeltal för vatten, el, kemikalier och energiförbrukning och sedan dess har företaget mer än halverat sina förbrukningar beräknat på samtliga av Berendsens anläggningar i Sverige. Statistiken visar också att de professionella tvätterierna förbrukar väsentligt mindre vatten, tvättmedel och energi än om motsvarande tvätt sker i egen regi (t ex på företag eller i hemmet). Det är därför av samhällsintresse att så stora tvättmängder som möjligt kan hanteras i tvätterierna.
– Vi verkar över ett stort geografiskt område som omfattar hela Västmanland, Närke, Östergötland, Värmland och Södermanlands län. Vi sköter stora volymer här i Örebro och är ca 40 anställda. Tack vare långt automatiserade processer har vi en stor kapacitet och en mycket god arbetsmiljö, vilket understryks av att vi i princip inte har någon personalomsättning att tala om. Dessutom har vi arbetat mycket med Lean-koncept i verksamheten för att kunna effektivisera ännu mer, berättar Elisabeth Sjölin.

Heltäckande serviceföretag
Berendsen är med i Sveriges Tvätteriförbund som säkerställer att man som serviceföretag håller en hög kvalitet på tjänsterna. Branschorganisationen kommunicerar trygghet för kunderna som kan lita på att deras tvätt tas om hand på rätt sätt. Berendsen är specialister på uthyrning av alla typer av arbetskläder och skor, men tar även emot och tvättar företagens egna kläder. På så vis är Berendsen också den mest heltäckande aktören på marknaden som arbetar för att ständigt utveckla lösningar som förbättrar och förenklar kundernas vardag.