Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Bergström & Hellqvist bidrar med konkurrenskraft och lönsamhet för hela livsmedelsbranschen

Bergström & Hellqvist engagerar sig i svenska livsmedelsföretags tillväxt och utveckling. I nära samverkan med livsmedelsindustrin, kontrollmyndigheter, restaurang- och servicehandel samt storhushåll i offentlig miljö tar Bergström & Hellqvist fram företagsanpassade utbildningar och konsulttjänster för att stärka livsmedelsproducenters konkurrenskraft, öka förståelsen i myndigheters verksamhet samt skapa ökad effektivitet och lönsamhet för storhushåll.

Rikard Hellqvist startade verksamheten tillsammans med kollegan Magnus Bergström 1999. Båda är agronomer i grunden och har tidigare verkat vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Med ett genuint intresse för livsmedelsindustrins utveckling erbjuder företaget välanpassade tjänster som leder till lösningar som fungerar i praktiken.
– Det handlar om smart tillämpning av regler förknippade med livsmedelsframställning och hantering. Konsumenter ska känna sig trygga med allt som finns i våra butiker, därför är livsmedelskedjan lång med flera olika kvalitetskontroller och standarder, förklarar Rikard Hellqvist.
Bergström & Hellqvist vänder sig till alla företag som producerar, handlar med, hanterar och vidareutvecklar livsmedel. Dessutom samarbetar man med myndigheter inom branschen. De fyra stora målgrupperna är livsmedelsindustrin, kontrollmyndigheter, restaurang och servicehandel samt storhushåll i offentlig miljö.

Konkurrenskraft genom effektiv tillämpning
Till Bergström & Hellqvists vision hör bl.a. att leverera konkurrenskraft genom effektiv tillämpning. Det rör sig om tillämpning av processer i kundens verksamhet, att vara noggrann och effektiv i det dagliga arbetet är viktigare än att kunna visa upp olika certifikat, enligt Rikard.
– För att hjälpa våra kunder utveckla sina verksamheter har vi en bred utbildningsportfölj där vi erbjuder hela spannet av standarder och kvalitetsutbildningar, beroende på vad kunden behöver. Vilka certifieringar man väljer beror oftast på slutkundens krav, men det som driver oss är att vi vill utveckla vinnare. Våra kunder är företag och organisationer som vill växa och som vill driva utvecklingen inom livsmedelsbranschen framåt.

Håller koll på det senaste inom branschen
Bergström & Hellqvist följer utvecklingen hela tiden för att ligga steget före när det gäller eftertraktade utbildningar och branschspecifika förändringar. Nya utbildningar tillkommer hela tiden och i takt med att efterfrågan ökar breddas utbudet.
– Vi har bl.a. utvecklat en kurs för leverantörsbedömning av kosttillskott. Det finns ett stort behov inom branschen med tanke på hur många tillverkare av kosttillskott det finns idag. Kursen är bara ett exempel av många. Kännetecknande för oss är att vi håller oss uppdaterade, vi måste ha koll på det allra senaste inom branschen för att skapa konkurrenskraft och nytta för våra kunder.
Nu revideras kvalitetsstandarden BRC Global Standard for Food Safety med målet att den 6:e versionen ska publiceras till sommaren. I samband med uppdateringen kommer många företag som tillämpar standarden att behöva vidareutbildning för sin personal.
– Behovet av våra tjänster kommer att öka i takt med att krav på livsmedelsäkerhet och hantering skärps. Det är viktigt att livsmedelsföretagen inte lever i någon form av falsk trygghet utan fortsätter att arbeta förebyggande för att reducera risker, sammanfattar Rikard Hellqvist som avslutning.