Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Betong, de många möjligheternas material

För de flesta är betong ett material som används när man bygger hus och broar, vilket är helt rätt. Men betong har många fler användningsområden än så. Ett långvarigt produktutvecklingsarbete som i princip startade när företaget Betongindustri bildades 1932 har resulterat i att det i dag finns c:a 500 olika kvaliter på betong, alla med olika egenskaper beroende på ändamål.

Gotlänningarnas egen betongleverantör heter Betongindustri AB, och är belägen i Träkumla strax söder om Visby. Här tillverkas fabriksbetong för alla former av byggnation. Fördelarna med fabriksbetong är många, säger Thomas Pettersson, distriktschef för Betongindustri på Gottland. I stället för att stå med en liten blandare på byggplatsen levererar vi stora mängder på kort tid, vilket betyder kostnadseffektivitet. Det arbete som förr tog flera dagar kan nu utföras på några timmar. Lägg där till att fabriksbetongen produceras med stor exakthet av kvalitet beroende på de egenskaper som krävs av materialet för det aktuella projektet.

Forskning och produktutveckling när det gäller betong har genom åren varit, och är än i dag mycket omfattande. Bland annat har Betongindustri en professur på en svensk högskola, och man bedriver ”betongskola” för sina kunder. Det finns i dag c:a 500 kvaliter på betong, alla med olika egenskaper anpassade till ändamålet. Ett av många exempel på vad forskningen resulterat i är att det i dag finns betong innehållande stålfiber som en fullgod ersättning för armeringsjärn. Därmed försvinner ett arbetsmoment ute på byggarbetsplatsen då armeringen i praktiken utförs på betongfabriken. På gamla A7 området pågår byggandet av 125 lägenheter, och här görs hela stommen i plastgjuten betong levererad av Betongindustri.

Endast fantasin sätter gränser
– Betong har många användningsområden, även på den privata marknaden, och i praktiken är det bara fantasin som sätter gränser, säger Thomas Pettersson. Här handlar det om såväl inredning som utemiljöer och design. Man kan färga och/eller mönstra betong för utemiljöer och gångvägar vilket gör dem personliga och estetiskt tilltalande. Att bygga en pool i betong i stället för plast ökar livslängden många år, och en infärgad betongmur kan faktiskt vara vacker samtidigt som den effektivt skyddar från insyn.

Lagrar energi på dagen och avger värme på natten
– Att leverera betong till husbyggnation har sedan länge varit vår största marknad säger Thomas, och fortsätter. Hus byggda av betong är täta och därmed energieffektiva. De lagrar energi på dagen och avger värme på natten. Betonghus har också en överlägsen livslängd och är därmed en viktig del i den nationella ambitionen för hållbart byggande. Även lantbruket är en stor kundgrupp för oss, och här handlar det bland annat om att leverera betong till nybyggnation av djurstallar och gödselanläggningar där kvaliteten på betongen är väsentlig. När det gäller infrastrukturutbyggnaden på Gotland är den i dagsläget inte mycket att skryta med, även om vi levererat betong till bland annat utbyggnaden av Slite hamn. Dock finns det planer på att bygga en bro till Fårö och här ser jag ett stort behov av våra produkter avslutar Thomas Pettersson.