Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Bevara och utveckla Gotland för framtiden

Bevarande kontra utveckling, begreppen ställs ofta emot varandra. Kan bevarandet av kulturarvet på Gotland gå hand i hand med en hållbar utveckling? Landshövding Cecilia Schelin Seidegård menar att det går att kombinera begreppen för att möta majoritetens intressen – att skapa underlag för en hållbar utveckling och förvaltning är grundläggande för att möta framtiden. Samtidigt måste det unika kulturarvet på Gotland bevaras. Det handlar om att finna en fin balans mellan gammalt och nytt, en utmaning som man ser fram emot att möta.

Gotland har en stark tillväxtambition, både inom näringslivet och som boendekommun.
– För Gotlands bästa handlar det inte om att välja mellan att bevara eller utveckla. Vi talar snarare om att tillgodose de behov som finns för att vi ska kunna uppnå en hållbar utveckling samtidigt som det är attraktivt att bo och verka här, säger Cecilia Schelin Seidegård.
Cecilia beskriver Gotland som en ekokommun och en särpräglad lantbruksregion med ett stort antal företag verksamma inom de gröna näringarna. Allt man kan tänka sig i matväg produceras lokalt på Gotland och en växande marknad finns även på fastlandet för råvaror och förädlade livsmedel.
Den gotländska vilda tryffeln som exempel, även kallad Gotlands svarta guld, anses vara bland världens främsta och säljs idag för 3500 – 8000 kronor kilot beroende på kvalitet och tillgång.
– Vi har för avsikt att utveckla det som är unikt med gotländsk produktion. Förutom primörpremiärerna anordnas evenemang för att lyfta Gotlands gröna näringar ytterligare. Nu i höst kommer vi att anordna en högtid, Tryffelakademin, för alla som är intresserade av att lära sig mer om tryffel. Tryffelnäringen är fortfarande ny i Sverige, och vi har alla förutsättningar för att vidareutveckla den här på Gotland.

Ekoturism – en växande näring
Gotland har också en naturlig dragkraft tack vare sitt rika natur- och kulturarv. Ekoturismen är därför en viktig näring som går att utveckla ytterligare. Ett bra exempel på hur man kan bevara kulturminnen och samtidigt utveckla för framtiden är skapandet av Gotlands mest exklusiva och annorlunda hotell, Fabriken Furillen.
Hotellet ligger i ett gammalt kalkbrott på norra Gotland, den nedlagda fabrikens ursprungliga råa miljö lever kvar och möter idag modern form och funktion i ren harmoni. Förutom att man kan fiska havsöring alldeles utanför hotellet så attraheras många av den unika upplevelsen som Fabriken Furillen erbjuder som ett av Europas mest omskrivna designhotell.

Gotlands vision – hållbart samhälle till 2025
Gotlands kommun beslutade 1996 att Gotland ska klassas som hållbart samhälle till år 2025. En av de viktigaste faktorerna för att nå målen för ett hållbart samhälle är att minska konsumtionen av naturens ändliga resurser och ersätta dem med förnyelsebara alternativ.
– Därtill måste nya strategier skapas, bl.a. gällande energieffektivisering, framförallt inom äldre fastighetsbestånd. Om man då tänker sig att dessa byggnader samtidigt kan utgöra kulturminnen så blir utmaningen tydlig, menar Cecilia Schelin Seidegård.
Idag tar man sig till Gotland antingen med färja eller flyg. Cecilia rundar av med att poängtera att Gotland har för avsikt att aktivt bidra till en minskad miljöpåverkan. Att effektivisera befintliga transportslag är också en given strategi för framtiden.