Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Bilfrakt – partner för smart och effektiv distribution till och från Norrland

Bilfrakt AB är det naturliga valet i Norrland när det gäller smart och effektiv distribution. Bilfrakt hanterar i princip alla typer av gods – från byggmaterial, sten och grus till ömtåliga konsumentvaror och tempererade livsmedel. Bilfrakt kraftsamlar nu för framtiden genom att samordna kompetenser i Umeå för att ta hand om framförallt thermogods på uppdrag av de stora butikskedjorna. Här sker också en rad investeringar som stärker Bilfrakts position inom anläggning och entreprenad.

Bilfrakt kännetecknas av en stark tillväxt som en av branschens främsta partners för godstransporter till och från Norrland. Med egna terminaler i Skellefteå, Umeå, Luleå och Överkalix samt samarbetspartners i Örnsköldsvik och Sundsvall har Bilfrakt kapacitet för att erbjuda en heltäckande service för den norrländska marknaden.
– Vi tror på en stark tillväxt och utvecklar vår verksamhet hela tiden för att kunna möta kundernas krav, samtidigt värnar vi om att behålla den närhet som vi byggt upp genom täta kontakter och långsiktiga relationer, förklarar VD Johnny Marklund.

Förenklar kundernas vardag
För att kunna serva en expanderande livsmedelsindustri samordnar Bilfrakt kompetens inom området till terminalen i Umeå. Bland företagets största kunder finns de största dagligvarukedjorna som ICA, Coop och Axfood.
Bilfrakt bidrar med effektiva logistiklösningar som förenklar kundernas vardag och kunden behöver aldrig fundera över själva utförandet av tjänsten. Dessutom kan kunden själv boka sina transporter direkt via Bilfrakts webbaserade lösning som integreras med kundens egna system.
– Det ska vara lätt att boka transport via oss. Vi satsar verkligen på att förenkla våra kunders vardag och erbjuder full översikt över logistikkedjan. Eftersom vi har egna koncept inom alla segment som vi verkar inom så har vi också styrkan i att kunna kombinera flera kunskapsområden till fördel för kunderna, berättar Johnny Marklund vidare.

Starka inom anläggning och entreprenad
Även om Bilfrakt har Norrland som utgångspunkt så samarbetar man med kunder över hela Sverige och inom de flesta segment. Anläggning, byggindustri, process- och verkstadsindustri, sågverk, livsmedelsindustri, handel och sjukvård är några exempel.
Bilfrakts tjänster inom området anläggning riktar sig till kunder inom entreprenad-, industri- och byggområdet. I grunden finns såväl djup kunskap som erfarenhet i kombination med en bred och flexibel park med fordon och entreprenadmaskiner för alla typer av anläggningsuppdrag.
Bilfrakt sköter också leveranser av sand, grus, asfalt, bergkross och alla andra typer av bygg- och anläggningsmaterial och har dessutom egna täkter. För industrikunder åtar sig Bilfrakt ett totalansvar för verksamhetens entreprenadmaskiner och drift av anläggningar som exempelvis krossverk.

Långsiktigt hållbara logistiknät
Bilfrakt ägs av 240 åkerier i norra Sverige, och sysselsätter genom sina ägare över tusentalet personer. 150 medarbetare är direkt verksamma inom Bilfrakt.
Trafiksäkerhet och miljöfrågor är andra områden som ligger Bilfrakt varmt om hjärtat.
– Vi kommer att fortsätta utveckla effektiva logistiktjänster och bygga bra logistiknät som är långsiktigt hållbara. Vi vill också aktivt bidra till en ökad trafiksäkerhet genom att säkerställa en hög utbildningsnivå hos våra anställda. Till hösten kommer vi att börja med YKB-utbildningen som blir obligatorisk för hela branschen 2016, sammanfattar Johnny Marklund som avslutning.