Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Bilprovningen rustad och redo att möta konkurrensen på en avreglerad besiktningsmarknad

Sedan 1:a juli 2010 verkar Bilprovningen på en avreglerad och konkurrensutsatt besiktningsmarknad. För att möta konkurrensen har Bilprovningen sedan länge satsat på ökad tillgänglighet, höjd servicenivå och aktivare kundrelationer med bland annat Åkerier, taxi och länstrafiken. Därtill har man utvecklat ett antal besiktningsnära tjänster.

Bilprovningen i Sverige startade sin verksamhet den 1:a juli 1964 efter beslut av regering och riksdag 1963. Syftet var att minska antalet skadade och döda i trafiken genom att med kontrollbesiktning se till att de fordon som trafikerade våra vägar var trafiksäkra. Än i dag, 47 år senare, är syftet att öka trafiksäkerheten, men nu med tillägget att även kontrollera fordonens miljöpåverkan. Med drygt 180 stationer från Karesuando i norr till Trelleborg i söder har Bilprovningen en tillgänglighet som få andra företag kommer i närheten av. Tillgängligheten, det senaste inom instrument & utrustning samt en kompetent och engagerad personal har resulterat i att Bilprovningen sett i ett internationellt perspektiv i dag är ett av världens ledande företag inom fordonsbesiktning.

En leverantör av flera tjänster
Bilprovningen Region Syd omfattar Skåne, Blekinge, Kalmar och delar av Kronobergs län. Här finns i dag 35 stationer, varav den senaste i Svedala öppnades den 28:e januari i år. Sammantaget har Region Syd c:a 315 medarbetare, och man utför drygt 1 miljon fordonsbesiktningar varje år.
Magnus Moberg, regionchef på Bilprovningen Region Syd, ser den avreglerade besiktningsmarknaden som en stimulerande och utvecklande utmaning.
– Vad det handlar om är långsiktiga relationer, förenkla kundens vardag och att tillföra ett mervärde. Förutom satsningar på service och ökad tillgänglighet
har vi därför också utvecklat ett antal besiktningsnära tjänster. Exempelvis har vi i dag avtal med ett antal kunder där vi hämtar och lämnar fordonen i samband med besiktning. Att öka samarbetet med yrkestrafiken har hög prioritet. Taxi, åkerier och kollektivtrafiken är grupper där vi satsar på preventivt samarbete genom kontroller mellan ordinarie besiktningar. Här handlar det dels om ekonomi men framför allt ökad trafiksäkerhet.
Ett annat exempel på besiktningsnära tjänster är bildiagnos vid bilköp. En bilaffär handlar ofta om 100- tusentals kronor, och en bildiagnos är väl investerade slantar som innebär trygghet för såväl köpare som säljare.

Personalen största tillgången
– Högteknologisk utrustning och en välfylld produktportfölj i all ära, men vår största och viktigaste resurs, och vårt ansikte utåt är ändå våra medarbetare, säger Moberg. Att kunna hantera all avancerad teknisk utrustning ställer höga krav och är givetvis viktigt liksom att kunna utföra en korrekt kontroll av ett fordon, men lika stor betydelse har den sociala kompetensen och bemötandet av kunden.

Region Syd först att möta konkurrensen
– Det är förvisso över ett halvt år sedan avregleringen av besiktningsmarknaden trädde i kraft, men det är först nu som våra konkurrenter har kommit igång på allvar, och främst då i Malmö regionen, säger Magnus Moberg. Det innebär konkret att vi i Region Syd blir först att möta verkligheten på den nya besiktningsmarknaden, och det är här vi först får ett ”kvitto” på om våra satsningar på ökad tillgänglighet, skärpt fokus på kundrelationer och service varit rätt.
God tillgänglighet och tillförlitlighet skall liksom tidigare prägla verksamheten framöver. Kunderna skall välja oss tack vare vår kompetens, pålitlighet och höga service nivå. Vi skall vara en naturlig partner för större aktörer som exempelvis försäkringsbolag, åkerier och bussföretag, samtidigt som vi ska vara lättillgängliga för privatkunden, avslutar Magnus Moberg.