Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

BIOPTRON – värdefull tillgång inom diabetes- och sårvården

BIOPTRON är verkligen en mångsidig medicinteknisk uppfinning. Med sitt breda användningsområde och sin påtagliga kostnadseffektivitet är BIOPTRON inte bara en lönsam investering, utan även en kvalitetsoptimerande lösning för tillämpning inom ett flertal vårdområden. Applikationen har nu även visat sig vara en god tillgång inom diabetessjukvården för att behandla svårläkta sår och även lindra den relaterade smärtan.

Marianne Bodin, Leg sjuksköterska och Diplomerad Medicinsk BIOPTRON Konsult/ BIOPTRON utbildningskonsult, berättar att man inom den ekonomiska föreningen Tillberga GrannskapsService installerat två BIOPTRON apparaturer. Den ena finns på sjuksköterskeexpeditionen och kan användas av boende och personal som behöver hjälp med smärtlindning, hudproblem eller sår.
Den andra BIOPTRONEN används för att behandla en patient med kroniska diabetessår, där man behandlat med traditionell sårvård och antibiotika i fyra år och inte fått någon läkning.
– Vi började behandla patienten med BIOPTRON för drygt en månad sedan, berättar Marianne och vi ser redan nu en klar förbättring. Såret har börjat torka och minska avsevärt i storlek.
Leg sjuksköterska Sven-Erik Henriksson och Eva Norin arbetar mycket nära patienten som fått den nämnda behandlingen, och även de intygar att man med BIOPTRON lyckats skapa förutsättningar som helt klart överskrider något resultat man lyckats få tidigare för just den här patienten som redan amputerat ett ben, och risken fanns att även det andra benet skulle behöva amputeras. Efter tredje veckan började såret att blöda vilket pågick i knappt en vecka, samtidigt började sårbäddar bildas och sensibiliteten i foten kom tillbaka.
– Vi är mycket nöjda med att vi efter så kort tid fått så goda resultat på sårläkningen med behandling med BIOPTRON, konstaterar Sven-Erik. Har BIOPTRON den egenskapen på behandling av svårläkta sår som den visat sig ha på denna patient, så är det ett säkert behandlingsalternativ som komplement till den konventionella vården och ger stora besparingar inom många områden och inte minst välbefinnandet patienten får under behandlingen är en klar fördel avslutar han.

Boostar kroppens läkningsprocesser
BIOPTRON förbättrar kroppens läkningsförmåga genom att stimulera mikrocirkulationen och öka syresättningen i cellerna.
– BIOPTRON kan användas även i förebyggande syfte, menar Marianne. Det är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att behandla inom olika områden, och genom att arbeta förebyggande kan man i många fall förhindra att sår uppstår.
Det allra finaste med BIOPTRON är att behandlingen inte ger några biverkningar.
Inte en enda biverkan har inrapporterats sedan år 1988 då man började forska kring BIOPTRON´S biostimulerande effekter på sår och smärta.

Goda resultat även i egen regi
Marianne Bodin introducerar och utbildar berörd vårdpersonal både inom den privata och offentliga vårdsektorn gällande användning och tillämpning av BIOPTRON. Hon driver även en mindre praktik i Västerås i egen regi, MEA Hälsa, där fokus ligger på smärtbehandling, stresshantering och stödsamtal. BIOPTRON har get positiva resultat på smärtlindring och muskelspänningar konstaterar Marianne som avslutning.