Tis 7 dec / År 39 / Nr 4 2021

Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg

– Vi brukar säga att vi har den stora skolans möjligheter och den lilla skolans trygghet.
Det säger Lena Hansson, rektor på Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg.

Birger Sjöberggymnasiet är en ganska stor skola med omkring 1.400 elever på 17 olika program. För att få den mindre skolans fördelar har man valt att ge de olika programmen egna lokaler och egna lärare, vilket ger en hemmakänsla, samtidigt som man har den stora skolans resursfördelar.

Teckenspråk och orkesterundervisning
Det finns några saker som är unika för just Birger Sjöberggymnasiet. Det är till exempel den enda skolan i Sverige som erbjuder inriktningar med teckenspråk för hörande på gymnasiets samhällsprogram och vård- och omsorgsprogram. Programmen är riksrekryterande. Eftersom utbildningen är unik är det problem med läromedel, därför har lärarna på skolan tagit fram egna.
En annan ovanlig utbildning skolan kan erbjuda är en estetisk spetsutbildning med orkesterinriktning. Även den här utbildningen är riksrekryterande och för att komma in krävs att eleverna gör inträdesprover. Teoretiskt läser de sedan estetprogrammet.

Bandy och rugby
I samarbete med IFK Vänersborg och Vänersborgs rugbyklubb har Birger Sjöberggymnasiet en nationellt godkänd idrottsutbildning med inriktning på bandy och rugby. I samband med gymnasiereformen GY 11, som sjösätts hösten 2011, får alla skolor söka om tillståndet för riksrekrytering och idrottsutbildningar. Skolan har fått sina utbildningar godkända, så de kommer att fortsätta även till hösten.

Framgångsrika yrkesutbildningar
-Ett annat område där vi varit framgångsrika är yrkesprogrammen, berättar Lena Hansson. Våra elever är anställningsbara när de slutar, även om de inte alltid lyckats med alla teoretiska ämnen.
Hon ger ett exempel:
-På fordonsprogrammet är betygsresultaten låga, men det är eleverna från det programmet där flest får anställning direkt efter skolan. Eleverna är duktiga på det arbetsgivaren värdesätter.
Lena Hansson tror att hemligheten till den framgången ligger i hur man lagt upp undervisningen. Dels har man ett gott samarbete med de olika branscherna och det ger bra praktikplatser med god handledning där. Dels ser man till att det är ”skarpt läge” i undervisningen på skolan. På fordonsprogrammet tar man till exempel in kundbilar som ska lagas. Det sker under en viss tidspress och kvalitetskraven finns där. Det gör att eleverna förstår vad som gäller, vilket gör dem kapabla att snabbt komma in i arbetet när de får en anställning.

Elevdemokrati
-En annan ska vi jobbar mycket övergripande med är elevdemokrati, säger Lena Hansson till sist. Vi har två elevhandledare som arbetar med att skapa bra relationer på skolan. De är med och ordnar fritidsaktiviteter på raster och lov. De kan också hjälpa till att starta elevföreningar. Där träffas man från olika program, det är intressena som styr. Målsättningen är att eleverna ska kunna bli föreningsaktiva även efter skolan.