Lör 26 nov / År 40 / Nr 4 2022

Blekingetrafiken satsar på fördubbling av kollektivt resande till 2030

Blekinges kommuner och landsting har i nära samverkan tagit fram mål för Blekingetrafiken som syftar till en fördubbling av det kollektiva resandet till 2030. Man vill i synnerhet satsa mer på tågresandet, där den s.k. Sydosttriangelns infrastruktur förstärks. Tanken är också att fördubbla tågresandet runt Kustbanan. Nu har Blekingetrafiken även lanserat en ny båtförbindelse mellan Verkö, centrala Karlskrona och vidare till Sturkö.

Blekingetrafikens uppgift är att serva länet med goda allmänna kommunikationer samt att främja för ett ökat kollektivt resande. Det vinner både samhället och miljön på. Blekingetrafiken samordnar busstrafik i hela länet, tågtrafiken på Blekinge Kustbana samt skärgårdstrafik i Karlskrona, Karlshamn och Sölvesborg. Blekingetrafiken ansvarar också för närtrafik som sjukresor och färdtjänst samt skolskjuts i hela länet.

Vision Fördubbling
Den nya visionen som syftar till en fördubbling av det kollektiva resandet innebär visserligen en utmaning för Blekingetrafiken, men VD Hans Jonasson ser mycket positivt på projektets genomförbarhet.
– Den senaste trenden visar att människor pendlar mer, man reser längre till arbetet eller skolan än vad man gjorde tidigare, berättar Hans. Här i Blekinge har vi goda förutsättningar för att öka det kollektiva resandet, men vi måste bygga ut den befintliga infrastrukturen och därmed öka kapaciteten på våra tåglinjer för att klara framtida krav.

Starkare stamtrafik
I Blekinge vill man satsa mer på tågresandet genom att förstärka infrastrukturen i den så kallade Sydosttriangeln som knyter ihop Kalmar, Karlskrona och Växjö. Målet är att fram till 2013 förlänga linjen som går genom hela Skåne till Kristianstad, så att den även når Blekinge. Karlshamn förbinds först, därefter Karlskrona.
– Med avgång varje halvtimme skulle vi få en stamtrafik där man inom loppet av någon timme kommer vidare i södra Sverige. En sådan investering innebär kortare restid till bl.a. Köpenhamn, förklarar Hans Jonasson.

Fördubbla tågresande runt kustbanan
Blekingetrafikens övergripande mål för de kommande två åren är att korta restiderna, erbjuda tätare avgångar och öka resandet i regionen. Som ett delmål för att nå visionen om en fördubbling fram till 2030 har man börjat projektera för ett nytt resecentrum i Karlskrona, i området kring Gullberna där den nordliga järnvägen korsar den västliga. Hans Jonasson:
– Det är en enorm investering, och vi är fortfarande i startgroparna. Vi hoppas dock på en rask utveckling där vi inom kort kan börja bygga upp Karlskronas nya resecentrum. Olika trafikslag kommer att samlas här, vi skapar synergier och framförallt bättre möjligheter för ett effektivt och smidigt resande.
Det ska anses fördelaktigt, smidigt och komfortabelt att resa kollektivt, annars väljer resenärerna andra alternativ. Vi kommer att fortsätta driva utvecklingen, och har redan en del projekt på gång som vi tror kommer skapa mycket positiva synergier för hela Blekinge, avslutar en positiv och hoppfull Hans Jonasson.