Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Bli lärarvikarie hos Lärarjouren

Att vända sig till Lärarjouren är ett utmärkt sätt för högskolestudenter och lärarstudenter som vill känna på läraryrket i ”verkliga livet”.
Lärarjouren har försett skolor i hela Storstockholm med vikarier sedan 1999.

Idén till Lärarjouren föddes av Ulrika Frisén då hon själv läste på universitet i Stockholm. För att få ekonomin att gå ihop började hon vikariera i grundskolor i Värmdö, där familjen bodde.
Samtidigt var vikariebristen i skolan stor och dagligen ställdes lektioner in i viktiga ämnen som matematik, svenska och engelska. En affärsidé var född och snart var Ulrika inte längre ensam som vikarie i det nybildade företaget Lärarjouren.
År 2000 fick Idéagenten, nuvarande SU Innovation, kontakt med Lärarjouren och året därpå gick Stockholms universitet och KTH in som delägare.

300 vikarier
Idag har Lärarjouren cirka 300 lärarvikarier och ett tiotal anställda på kontoret. Grundaren Ulrika Frisén är numera arbetande styrelseledamot i Lärarjouren och VD är Eva Åberg sedan december 2010.
– Vår vision har alltid varit att kunna erbjuda de bästa lärarvikarierna i Stockholm och att ge ett värdefullt extraarbete till studenterna under studietiden, säger Eva Åberg.
Innan en student går ut på ett vikariat i en skola får han eller hon genomgå en omfattande rekryteringsprocess, där man går igenom olika steg.
– Man kan inte bara komma hit och skriva upp sig på en lista och sedan gå ut och jobba på ett vikariat. Vi har både personliga intervjuer och utbildningar. Vi har också en introduktionskurs som handlar om ledarskap, retorik, pedagogik, klassrumssituationer och allt som en blivande lärare bör känna till, berättar Eva Åberg.
Under terminens gång blir studenterna också inbjudna till olika seminarier, där man tar upp konflikthantering, retorik, första hjälpen etc.
Tidsmässigt kan det handla om kortare inhopp vid sjukfrånvaro eller längre vikariat som sträcker sig över hela terminer.
– Studenterna undervisar i sina egna ämnen. Studenter från KTH kanske undervisar i matte eller fysik och studenter från universitet undervisar ofta i ekonomi eller franska, berättar Eva Åberg.

Läxläsning – en succé
I september 2011 startade Lärarjouren gratis läxläsning för grundskole- och gymnasieelever i lokaler på Stockholms universitet.
– Vi vill göra läxläsning tillgängligt för alla barn i Storstockholm, som en del i vårt samhällsengagemang. Eleverna kan komma hit på onsdagseftermiddagar då våra pedagoger är här och hjälper till som stödlärare. Det har blivit mycket populärt och det kommer många elever till läxläsningen, främst gymnasieungdomar, men även elever från grundskolan, berättar Eva Åberg.
Eva har en gedigen erfarenhet av Lärarjourens koncept och har arbetat i bolaget sedan 2006. Hon har en biologisk grundutbildning och började arbeta som lärarvikarie i Lärarjouren, där hon främst undervisade i biologi. Därefter började hon arbeta på kontoret och avancerade snart från kontorschef till vice VD och sedan december 2010 innehar Eva Åberg VD-posten.
Lärarjouren har i dagsläget avtal med 16 kommuner och många friskolor över hela Storstockholm. Det är även ett stort antal privatpersoner som vänder sig till Lärarjouren för att få hjälp med privatundervisning i hemmet.