Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

BnearIT – ytterligare ett exempel på att svensk specialistkompetens uppmärksammas i Europa

Det är snart tio år sedan IT-konsultbolaget BnearIT AB grundades i Luleå av åtta framåtsträvande innovatörer. I sann entreprenörsanda har man varit en av norra Sveriges drivkrafter inom framförallt systemintegration, systemarkitektur och informationshantering. Med en nära nog raketartad tillväxt har BnearIT uppnått delmålet med 30-talet anställda, och man siktar nu på vidare expansion i Europa.

BnearIT finns med geografiskt strategiska kontor i Luleå, Kiruna och Stockholm. Ambitionen har länge varit att ta vara på expansionsmöjligheterna kring malmfälten, och i slutet av 2010 öppnades ett eget kontor i Kiruna som en del av framtidsvisionen.
Tjänsterna baseras på ett gediget kunnande kring mjukvaruutveckling, systemarkitekturer och databaser samt stor erfarenhet av projektledning.
Då bolaget grundades 2001 var Försvarets Materielverk en av de första kunderna, och BnearIT levererar fortfarande specialanpassade lösningar till denna långsiktiga kund genom ett av fyra dotterbolag, NESP.
Tillsammans med ett antal aktörer från branschen äger BnearIT även Adage och HW4IT AB, samt det egenägda dotterbolaget Quidvis.
– Vi strävar efter att skapa synergier mellan de olika bolagen, förklarar Håkan Karlsson, VD för BnearIT.

Modern industri kräver integrerade lösningar
Idag arbetar BnearIT främst inom de tre segmenten processindustri, offentlig sektor och telekombranschen.
– Vi ser ett ökande intresse inom industrin, där effektiviserade och moderniserade processer kräver integrerade systemlösningar. Industrins utveckling innebär stora möjligheter för oss då vi knyter ihop olika lösningar och formar en översiktlig helhet, säger Håkan Karlsson. Vi har bra samarbeten med stora aktörer i Mälardalen, bland annat. Vi tillgodoser också ett växande behov i den expansiva regionen kring malmfälten.
Håkan Karlsson är mycket nöjd med etableringen i Kiruna, som inte bara gynnar den egna organisationen men som även innebär fler arbetstillfällen i regionen.
– Vi rekryterar till det nya kontoret, och samtidigt skapas synergieffekter genom att allt fler satsar på regionen.

Knyter europeisk affär
BnearIT är en av tre framstående aktörer som valts ut av European Defence Agency i syfte att utvärdera en arkitektur för informationsutbyte mellan nationella marina övervakningssystem inom EU. Tillsammans med Centric Labs och CSC ska BnearIT leverera specialistkunskap i affären Marsur, Maritime Surveillance.
– Våra ledord närhet, engagemang och kompetens styr oss och genomsyrar allt vi gör. Vi har nu fått kvitto på att det vi gör även uppmärksammas internationellt, och vi kommer att satsa mer på liknande uppdrag med europeisk anknytning framöver, upplyser Håkan Karlsson som avslutning.