Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

BOFOOD AB, Karlshamn – livsmedel med sunda mervärden

Bofood AB är ett ungt innovativt företag med genuint kunnande inom livs-
medelsområdet. Företaget utvecklar och framställer livsmedelsprodukter
som har inriktningen på sundare kostvanor vilka kommer att bli allt viktigare framöver. Flera av de personer som utgör resurser i bolaget har lång erfarenhet inom livsmedelsproduktion och logistik från Carlshamn Mejeri, Åhus Glass AB, Nestlé, Trensum Food, Karlshamns Expressbyrå och Karlshamns AB.

Företaget möter ett stort intresse från marknadens aktörer för produkterna base-rade på vegetabiliskt fett eller helt vegetabiliska produkter baserade på soja.

Bofood äger varumärkena KLOKA och LOVICE i Sverige och SWEDISH GOURMET i England, Baltikum och Ryssland.

Bofoods Mission
Bofood skall utveckla och producera innovativa vegetabiliska livsmedel som ger konsumenten sunda mervärden.
Vi skall vara kostnadseffektiva så att vi klarar konkurrensen med de stora aktörerna på marknaden, säger VD Bo Funeteg.

Omvärldssituationen
De utvecklade länderna befinner sig i en farlig utveckling med stillasittande felnärda medborgare, där risken för överviktsrelaterade sjukdomstillstånd och benskörhet, ständigt ökar, fortsätter Bo Funeteg. 10% av männen och 12% hos kvinnorna har mer än 50% övervikt, dvs fetma. Totalt, av den svenska befolkningen, är 2,5 miljoner överviktiga och 30% av de feta individerna utvecklar vuxendiabetes. Vuxendiabetes förekommer för närvarande hos ca. 300.000 svenskar. År 1975 hade 1% av befolkningen diabetes. Prognosen för 2015 ligger på 7%.

Näringsriktig kost och motion är de viktigaste åtgärderna. Av våra tonåringar har omkring 60% ett fettintag över de rekommenderade ”30 energi-procenten”. Endast 50% äter grönsaker och/eller rotfrukter varje dag. 20-25% av det dagliga energiintaget kommer från godis, chips, läsk eller liknande. En konsekvens blir det så kallade ”metabola syndromet” som kan kosta upp till 20 miljarder kronor/år bara i Sverige.

Den så kallade ”medelhavskosten” med mycket frukt och grönt vet vi, har en gynnsam effekt på hälsotillståndet.

Vegetabiliskt fettbaserade produkter
Bakgrund
För våra vegetabiliskt fettbaserade produkter har vi valt svensk raps som bas. Rapsolja är ur vissa perspektiv vida överlägsen olivolja. Dessutom har vi tillgång till rapsolja av hög kvalitet i Karlshamn.
FDA har i sitt s.k. Claim/uttalande om rapsoljor påtalat den låga andelen mättat fett och de goda egenskaperna för hjärt/kärlhälsa.

Rapsoljan har fått stå tillbaka för intensiva olivoljekampanjer, vilket är dags att ändra på.

Vi vet att det finns ett ökat medvetande hos konsumenten om rapsoljans fördelar. Vi ser också ökat intresse från professionella användare.

Svenska marknaden för flytande matfettsprodukter, oljor och flytande margariner, ökar ständigt.

Vi har utvecklat två sortiment av oljor under varumärket KLOKA;

* Ett KRAV-märkt som är närodlat, närproducerat och av hög kvalitet.

* Ett sortiment av Rapsstekoljor med unika funktionella egenskaper baserat
på svensk rapsolja som lämpar sig förutom stekning till bakning, såsberedning och marinering, dressingar och som ersättning för smält smör.

Rapsstekoljan innehåller låg andel mättat fett och är rik på omega-3 och är fri från kolesterol och transfett.

Helt vegetabiliska produkter baserade på soja
Generellt
Marknaden för sojaprodukter är under ständig utveckling och ökar. Skälen är många men viktiga är sojans specifika effekter för hälsa inom en rad områden.

Effekterna omfattar, bland annat våra viktigaste folksjukdomar, dvs hjärt/kärl-sjukdomar, cancer och benskörhet. En viktig komponent i soja, som kan spela en stor roll för de gynnsamma effekterna, är innehållet av antioxidanter. Därtill kommer betydelsen för människan att äta mer vegetabiliska produkter för att klara framtida försörjning och miljö.

Bofood och sojabaserade livsmedel
Inom Bofood har ett sortiment av sojabaserade livsmedel tagits fram. Den första Lovice-glassen har introducerats på marknaden och mött ett mycket stort intresse. Detta har inneburit, säger Bo Funeteg, att den produktionsvolym som uppnåtts genom inhyrning av produktionskapacitet inte kan tillmötesgå efterfrågan kvantitativt och kvalitativt, varför en egen anläggning uppförs i Karlshamn.

Specifikt
För Bofoods glass LOVICE är den drivande kraften laktosintoleransen, vilket ger en möjlighet till vidare marknad. Laktosintoleranta konsumenter finns runt om oss i Europa i mycket högre grad än i Sverige. Så naturligtvis vill vi försöka även nå denna marknad.

BOFOODs helvegetabiliska glass under varumärket LOVICE finns i sex smaker. Produkterna är fria från mjölk, laktos, kolesterol och transfetter. Fetthalten är endast 10 %. Genom en unik tillverkningsmetod framställs glassen ur sojabönor naturligt genom en mekanisk och termisk process. Glassen är av premiumkaraktär, ett vegetabiliskt alternativ till gräddglass.

Bofood idag
Närmast i tiden ligger nu åtgärder för att säkerställa produktionskapacitet och distributionskanaler för våra produkter för att kunna expandera verksamheten. Avsikten är, avslutar Bo Funeteg, att utöka samarbetet med de stora dagligvarukedjorna, som har redan visat stort intresse för våra produkter. Vi kommer inte att begränsa marknaden enbart till Sverige utan vara öppen för export och samarbete över gränserna.

På svenska marknaden marknadsförs våra KLOKA rapsstekoljor av ett annat blekingeföretag nämligen HEBA i Ronneby.