Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Borgarskolan- en skola som erbjuder många möjligheter

Sveriges äldsta handelsskola-Borgarskolan- har genom åren genomgått många förändringar. Skolan grundades av skeppsredaren Peter Brändström. Han ansåg att skolorna var dåligt anpassade för dem som skulle ägna sig åt handel och köpenskap. För att förbättra detta startade Peter Brändström en skola ”för ungdom som ägnar sig åt näringsstånden”. Eleverna skulle studera ”de levande språken och andre nyttige och nödige Wetenskaper”. I dag erbjuder skolan fortfarande utbildning inom handel och ekonomi, men även inom media samhällskunskap samt fordonsteknik. Förutom detta ordinarie programutbud med olika inriktningar kan skolan ge ett rikt utbud av såväl nationella som lokala kurser inom det individuella valet, valbara kurser och modersmåls- undervisning. Detta ger eleverna stor möjlighet att läsa de kurser de är intresserade av för att till exempel få högre merit poäng till högskoleutbildning och/eller fördjupa sig inom sitt karaktärsämne på programmet. Därutöver kan Borgarskolan erbjuda nationellt godkända idrottsutbildningar inom fotboll, friidrott, golf samt ishockey.

Omkring år 1840 blev Borgarskolan Sveriges första realgymnasium. Utmärkande för skolan var avancerad språkundervisning. Numera är inriktningen en annan. Idrott och hälsa är viktiga delar.
Borgarskolan är sedan tretton år tillbaka ett idrottsgymnasium. Skolan samarbetar med många av regionens idrottsföreningar. Många elever som gått på Borgarskolan är några av Sveriges framstående idrottare idag.

Vi är 860 elever. Skolan har 94 personer anställda. Av dessa arbetar 75 som lärare. Alla lärare är engagerade i undervisningen och får fortlöpande fortbildning för att kunna möta och tillgodose de ökande krav som ställs. Undervisningen bedrivs i tre byggnader. Borgarskolan har god standard beträffande IT och övrig utrustning. Skolans vision är att eleverna ska få en bra och användbar utbildning i en arbetsmiljö som präglas av kreativitet och arbetsro på alla nivåer. För att nå dit arbetar skolan bland annat med att skapa en god stämning i den dagliga miljön där elever och personal ska känna trygghet. Målsättningen för skolan är tolerans, öppenhet , trygghet och trivsel. Det skall vara en bra och nära relation mellan lärare och elever. Trygghet och bemötande är skolans viktigaste mål och har därför stor prioritet. Skolan är vägen till arbete. Borgarskolan vill lära eleverna att vara engagerade och att ta ansvar för sin egen framtid.

Temadagar ligger skolan varmt om hjärtat. Elever och lärare diskuterar områden som jämställdhet,mobbning och främlingsfientlighet. Grunden är respekt för allas lika värde. Skolan har vidare programråd som träffas regelbundet för att diskutera och lösa frågor som rör de egna programmen. En elevrepresentant från varje elevråd finns representerat i skolkonferensen. Elever har också deltagit i utbildning till elevskyddsombud.

Skolans program
Skolan erbjuder program som Högskoleförberedande program, Yrkesförberedande program, Idrottsutbildningar och Introduktionsprogram. Ung företagsamhet är en satsning som Borgarskolan tror på. Obligatoriskt i undervisningen under årskurs två för elever på ekonomiprogrammet, handel och administrationsprogrammet samt handel o turist är att lära sig starta,driva och avsluta ett företag. Eleverna får chans att utveckla sin kreativitet,företagsamhet och entreprenörskap. Erfarenheterna eleverna får är viktiga med tanke på det kommande arbetslivet. Projektet/ Företaget ligger sedan till grund för det kommande projektarbetet eleverna gör i samarbete med Ung Företagsamhet. Hälsa och livsstil är ytterligare en satsning i Borgarskolans anda. Här arbetar skolan förebyggande. Ett exempel på detta är så kallade elevvårdssamtal sam skolsköterskan ansvarar för. Inom ämnet idrott och hälsa finns många kurser att läsa. Alla elever i årskurs två har ämnet livskunskap på schemat. Här reflekterar och diskuterar eleverna angelägna livsfrågor. Eleverna arbetar med EU-projekt i olika former.

Samarbete med näringsliv och högskolor
Borgarskolan samverkar med olika arbetsgivare och högskolor. Kontakten med högskolorna är viktig för utvecklingen av skolans ämnen. Ambitionen är att skolan skall arbeta enligt kommunens samverkans modell. Samverkan med andra länder och ett internationellt elev- och lärarutbyte är något skolan tror på. Eleverna får även möjlighet att delta i olika utbytesprogram med flera Europeiska länder Arbetsmarknadsenheten erbjuder elever internationell ferieplats åt elever som går i årskurs två. Eleverna uppmuntras att läsa språk. Syftet med detta är att eleverna är mer förberedda vid utbyten med andra länder. De får också tillfälle att skaffa sig högre meritpoäng för högre studier.

Borgarskolan är en anrik skola med anor tillbaka till 1890-talet säger skolans rektor Katarina Åkersten. Jag har haft tjänsten i 1 ½ år och har sedan tidigare rötter inom olika beslutsfattande positioner inom den kommunala världen. – Vårt entreprenörskap är viktigt för Borgarskolan fortsätter Katarina Åkersten. Vår strävan är att öka samarbetet med med näringslivet och vi har behov av APU (Arbetsplatsutbildningar). Här finns ju morgondagens kompetenser och medarbetare. Genom den nya reformen förändras programmens utseende bl a genom att Ekonomiprogrammet blir ett eget program med inriktning Juridik. Media programmet övergår till estetiska programmet . Nytt är Hotell och turistprogrammet. Det som vi är stolta över är att skolan och dess elever är aktiva inom UF. Där har vi rönt flera större framgångar och fått utmärkelser, samt att vi har blivit beviljade att få fortsätta vara ett idrottsgymnasium i och med att vi blev godkända att bedriva s k Nationellt godkända utbildningar, där hela Gävleborgs län är upptagningsområde avslutar Katarina Åkersten.