Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Bostadsbolaget som skapar framtidens boende för seniorer

Vare sig vi är friska eller inte är det oerhört viktigt att ha ett hem där vi kan åldras väl.
Svenska Vårdfastigheter AB är ett unikt bostadsbolag, vars inriktning är seniorboenden, trygghetsboenden samt vård- och omsorgsboenden.
Kunderna, Sveriges kommuner och vårdbolag, får de bästa vårdfastigheterna Sverige kan uppbringa, för alla parter.

Svenska Vårdfastigheter etablerade den nuvarande verksamheten i september 2010 av ett antal olika ägargrupper, varav Ulf Adelsohn är den största privata ägaren och ordförande i bolaget. Även Annika Billström, tidigare gatu- och finansborgarråd i Stockholm, är med i företagets styrelse.
VD är Petter Hallenberg, som har många års erfarenhet av bostadsbranschen.
– Vi märkte att många bostäder för äldre var utdömda och i mycket dåligt skick. Vi ville börja med ett helt nytt koncept och idag samarbetar vi med de bästa arkitekterna, byggarna och forskarna på området, säger han.

En utmaning
Sett till andelen äldrevårdsplatser som finns tillgångliga idag står Svenska Vårdfastigheter inför en utmaning. Ett omfattande behov av bostäder, i allt från senior-, trygghets- och vårdberoende kommer att behöva täckas de kommande åren.
Räknat på det behov som finns idag, utslaget på samtliga kommuner i landet, finns det ett årligt behov av runt 3.500 nya äldrevårdsplatser fram till 2030.

Affärsidé
Affärsidén hos Svenska Vårdfastigheter är att bygga och äga högkvalitativa och miljövänliga fastigheter åt svenska kommuner och vårdbolag. Genom att fokusera på ekologiskt, mänskligt och ekonomiskt hållbara projekt skapas ett långsiktigt fastighetsbestånd med god och stabil avkastning.

Miljövänliga trähus
Svenska Vårdfastigheters helägda dotterbolag, HarmoniHus AB, utvecklar Nordens ledande fastighetskoncept.
Harmonihuset är något av en arkitektonisk innovation och grundtanken är att bygga enbart med träkonstruktioner.
– Det finns många anledningar till att vi har valt att bygga i trä. Dels är trä en förnyelsebar råvara som skapar låga CO2-utsläpp genom hela produktionen och dels är det ju mycket trevligare att bo i ett trähus än i ett betonghus, säger Petter Hallenberg.

Aktuella projekt
Nu bygger Moelven Byggmodul 59 moderna vård- och omsorgslägenheter i en 4.200 kvadratmeter stor byggnad på Sickla Udde i Nacka kommun. Boendet, som kommer att stå klart i september, ligger mycket vackert och alla lägenheter får sjöutsikt.
– Det är ett mycket intressant projekt som kommer att bli en stor och viktig referens för oss, säger Petter Hallenberg.
På Varvsberget i Örnsköldsvik uppförs en byggnad med 44 exklusiva lägenheter. Den milsvida utsikten och den omedelbara närheten till både naturen och staden kommer att göra det här boendet till ett av de mest attraktiva längs hela Norrlandskusten.