Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Bra boende, kunskap och långsiktighet

NCC-koncernens verksamhet i Sverige är indelad i fyra affärsområden: NCC Construction, NCC Roads, NCC Property Development och NCC Housing.
Koncernen utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur.

NCC Boende, som är en del av NCC Housing, ansvarar för bostadsutvecklingen i Sverige och har 155 medarbetare.
– NCC har funnits länge på byggmarknaden och vi har en långsiktighet i det vi tar oss an. Vi fokuserar oss på utveckling av hela boendemiljön, inte bara själva husen. Vi vill skapa mervärden för våra kunder, säger Peter Svensson, VD på NCC Boende i Solna.
NCC Boende är indelat i fyra regioner, verkar i våra större städer och har representation i 65 kommuner.
– Att ha god kunskap om våra målgrupper är en mycket viktig ingrediens i vår framgång för att skapa boendekvalitéer, säger Peter Svensson.

En trygg bostadsaffär
Att köpa ett nytt hem är en av de största affärerna man gör i sitt liv och därför hjälper NCC Boende sina kunder hela vägen Företaget arbetar utifrån visionen att bli kundens första val genom att utveckla framtidens bästa boendemiljöer.
NCC Boende har Miljöbyggnad Silver som standard. Detta innebär låga uppvärmningskostnader, ett bra inomhusklimat och sunda materialval.
NCC är aktiva i det branschgemensamma arbetet med att ta fram kriterier för Hållbarhetscertifiering av hela stadsdelar och klimatdeklarerar sina bostadsprojekt.

Limhamns läge och Eriksbergsområdet
Bland aktuella projekt i Region Syd kan nämnas en ny stadsdel mellan hav och stad – Limhamns läge. Den gamla cementfabriken, ett stenkast från Limhamns centrum, kommer att bli en fantastisk trevlig stadsdel med både äganderätter och bostadsrättslägenheter.
– I Göteborg fortsätter vi vår utveckling i Eriksbergsområdet. Det är ett mycket trevligt område redan idag, men det blir ännu bättre vartefter området byggs ut, säger Peter Svensson.

Norra Djurgårdsstaden och Stenhagen
I Norra Djurgårdsstaden med Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen och Loudden växer nu en levande stadsdel fram med cirka 10.000 bostäder. Det är ett unikt område, stort som halva Södermalm, som nu börjar ta form just i skärningspunkten mellan Östersjöns vatten mellan Nationalstadsparken och Stockholms innerstad.
Stenhagen är en expansiv stadsdel väster om Uppsala centrum, där NCC Boende satsar på energi- och kostnadseffektiva bostäder.
– Här erbjuder vi ett prisvärt boende, som är anpassat för kundgrupper som sätter bo för första gången eller andra som vill ha en något lägre kostnadsbild i Uppsala, säger Peter Svensson.

NCC satsar på hyresrätter
Under en rad år har NCC:s fokus legat på att enbart utveckla bostadsrätter och egna hem på den svenska marknaden, men från och med i år finns även hyresrätter i kunderbjudandet.
Som ett led i satsningen på hyresrätter inom den svenska marknaden har NCC bildat NCC Hyresboende AB. I denna satsning ingår även SHH Hyresproduktion AB, som är ett produktionsbolag bildat tillsammans med Svenska Hyreshus AB. NCC HyresBoende kommer primärt att fokusera på hyresboende i de storstadsregioner som NCC Boende idag är verksamma i.
– Det finns ett underskott av bostäder inom våra regioner. Hyresboende är en viktig boendeform för många som ett första boende, säger Peter Svensson.
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen 2011 var 53 miljarder kronor och antalet anställda cirka 17 500.