Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Bra företagsklimat bäddar för stora investeringar i Degerfors kommun

Många förknippar Degerfors med framstående industritillverkning, och då framförallt inom rostfritt stål och metallbearbetning. Detta antagande är befogat, mängden metallbearbetande företag är stor och kompetensnivån hög och ortens största privata arbetsgivare Outokumpu är världsledande inom rostfritt stål. Men Degerfors är mer än stålbearbetning, här finns en flora av företag inom de flesta segment och här råder dessutom god samverkan mellan kommun och näringsliv

Degerfors kommun arbetar för att få människor och företag att upptäcka den lilla ortens många fördelar. Med knappt 10 000 invånare hör Degerfors till de mindre kommunerna som har mycket att erbjuda i form av ett välmående företagsklimat, strandnära boende med gångavstånd till centrum och framförallt en genomsyrande närhet som främjar samverkan mellan offentlig och privat sektor.

Stärker infrastrukturen
Ur ett kommunikationsperspektiv ligger Degerfors kommun bra till med nära till det mesta. Bra läge intill E20 och E18, nära till flygplatserna i Karlstad och Örebro och utmärkta tågförbindelser till Stockholm, Oslo och Karlstad.
– Vi arbetar mycket tillsammans med näringslivet när det gäller utveckling av infrastrukturen, och då framförallt flyg- och järnvägsförbindelser, berättar näringslivschef Sören Hedberg. I dagsläget är Värmlandsbanan överbelastad, och det krävs gemensamma insatser för att utöka kommunikationerna här. Tågpendlingen är oerhört viktig för kommunen då många arbetar och studerar i närliggande orter.
För att stärka utbildningsutbudet och samtidigt tillgodose arbetsmarknadens kompetensbehov har Degefors i samverkan med Karlskoga kommun nyligen invigt ett Teknik college.

Utveckling i sann Degerforsanda
Trots att det många gånger har varit tufft för kommunen när arbetsmarknaden har förändrats, har Degerfors sett möjligheterna och satsat vidare. Under den senaste finanskrisen fick många företag det tufft, i många fall kunde man dock parera nedgången med de goda resultat man hade från åren innan.
– Det är vad vi brukar kalla för Degerforsandan som bidragit till att våra företag vågat satsa och ta sig igenom krisen. Nu när krisen klingar av ser vi att företagen investerar igen och det betyder mycket för hela Örebroregionen, menar Sören.
I industriområdet Högbergstorp finns idag fem aktörer präglade av stark tillväxt. Det är framförallt tillverkande företag. Området lämpar sig för både tillverkande industri och utrymmeskrävande handel och etableringsmöjligheterna är bästa tänkbara.