Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Bra personal utgör en given strategi för Länsförsäkringars fortsatta tillväxt

Länsförsäkringar Fondförvaltning har ett utbud som lever upp till dagens höga förväntningar där medvetna kunder jämför olika alternativ på marknaden. Som en del av landets äldsta försäkringsbolag kan Länsförsäkringar Fondförvaltning leverera trygghet och kontinuitet, kunderna kan alltid räkna med hög tillgänglighet och pålitlighet. Detta är värden som Länsförsäkringars varumärke i allmänhet förknippas med, därutöver levererar man kunskap och långt anpassade tjänster för varje enskild kund.

Eva Gottfridsdotter-Nilsson, VD på Länsförsäkringar Fondförvaltning, betonar att den moderna försäkringsbranschen ständigt effektiviseras och utvecklas, nya områden och erbjudanden växer fram och konkurrensen blir allt tuffare. Länsförsäkringar följer utvecklingen och erbjuder som svar på en ökande efterfrågan ett brett fondutbud för kapital- och pensionssparande. Eva fortsätter:
– Idag kan kunderna välja bland över 70 olika fonder ur vårt kvalitetssäkrade sortiment. Ett 30-tal av dessa fonder tillhör Länsförsäkringars eget varumärke men förvaltas av externa parter. För att säkra det egna varumärket och skapa ökad trygghet för kunderna byter vi ut de externa förvaltarna om fonden skulle visa sig gå dåligt. På så vis kan vi alltid hålla bästa möjliga avkastning.
– Vi arbetar med ett globalt perspektiv för att kunna ge bästa tänkbara avkastning på våra kunders investeringar, idag förvaltar vi över 70 miljarder kronor, för fonderna under eget varumärke, varav ca 85 procent utgörs av pensionssparande både som privat pensionssparande och genom avtalspension.

Står för en helhet inom försäkring och fondförvaltning
Länsförsäkringar är med över 200 års erfarenhet landets äldsta aktör inom försäkringsbranschen, och tack vare en stark kunskapsutveckling och framsynthet är man också en av Sveriges främsta. Länsförsäkringar servar såväl privatpersoner som företag-
– Vi har en klar styrka i att vi kan leverera helhetstjänster med både försäkring och banktjänster däribland fondförvaltning. Vi har allt samlat här under samma tak. Vi arbetar mycket med små och medelstora aktörer inom alla tänkbara branscher, då krävs personligt engagemang för att skapa närhet till kunden och bygga upp långvariga kontakter. Vi är med andra ord väl rustade för det mesta inom bank- och försäkring. Våra tjänster är till för hela företaget och skapar trygghet för både ägare och medarbetare, konstaterar Eva Gottfridsson-Nilsson.
Länsförsäkringar Fondförvaltning har ca 25 anställda vid kontoret på Tegeluddsvägen i Stockholm. Samtliga arbetar med ett särpräglat kundperspektiv.
– Inom Länsförsäkringar känner vi de lokala och regionala företagen väl och vet hur deras vardag ser ut, det är grundläggande för att vi ska kunna ta fram produkter som tilltalar målgruppen. Inom Länsförsäkringar värnar vi också om att kunna möta kunden på ett personligt plan, därför är den lokala förankringen så viktig. Länsförsärkingar ägs av kunderna varför den vinst som vi gör alltid i slutändan kommer våra ägare, kunderna, tillgodo.

Drivet team skapar värde för kunderna
Eva Gottfridsdotter-Nilsson har varit verksam inom bank- och försäkringsbranschen sedan slutet av 1980-talet. Hon engagerar sig bl.a. i branschföreningen där hon är ordförande. Sin erfarenhet och kunskap delar Eva gärna med sig av till sina medarbetare och kunder, efter åtskilliga år i ledande positioner har hon byggt upp bra rutiner för att leda och motivera andra. Hon avslutar här med:
– Jag tror på att ge mycket frihet och är bra på att delegera. Det är viktigt, då skapar man en ömsesidig trygghet, men det krävs också tydlighet för att alla ska veta vad som förväntas av dem. Vi har ett bra team här idag med målinriktade individer som driver skarpa projekt för att skapa värde för våra kunder, att vi har så pass bra personal är den största styrkan och en given strategi för vår fortsatta tillväxt.