Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Brädhanteringssystem från Vislanda

Familjeföretaget C. Gunnarssons Verkstads AB i Vislanda har funnits sedan mitten av 1950-talet då Cenneth Gunnarsson startade verksamheten.
Idag drivs företaget av Cenneths söner Jörgen, Jonas och Tony Gunnarsson.

Cenneth Gunnarsson startade företaget som tillverkare av transportörer till sågverk, vilka mestadels byggdes på plats. Efter några år flyttades verksamheten till egen verkstad och diverse egna produkter togs fram efter hand, bland annat en trimmer som blev en stor succé under många år.

Idag sysselsätter företaget drygt 35 anställda.
– Vi är en leverantör till sågverksindustrin när det gäller virkeshantering, alltså bräder och plankor och inte timmer. Efter såglinjen är det ofta en sortering där virket optimeras och dimensionssorteras. Vi kapar virket ofta i rätt längd och sorterar bitarna i olika fack beroende på längder, dimensioner och sorter. Därefter går det till en paketläggare som gör paket av det, berättar företagets VD Jörgen Gunnarsson.
Strö läggs ut på virket så att det kan torka och när det tas ut från torken ska det ofta gå till ett justerarhyvleri där man bland annat tar bort ströet. Slutligen gör man virkespaket som levereras till olika sågverk.

Egna innovationer
C. Gunnarssons Verkstads har system och produkter som passar både stora och små sågverk.
Företagets verkstadsyta är idag över 5 000 kvadratmeter och komplett utrustad med den maskinpark som behövs för att tillverka all typer av maskiner till brädhantering.
Att ta fram produkter som är baserade på egna innovationer har alltid präglat verksamheten för C. Gunnarssons Verkstad, inte minst under senare år då företaget även har en egen elavdelning för att kunna leverera nyckelfärdiga system som har optimerats för bästa prestanda.
– Vi vänder oss mot sågverksindustrin huvudsakligen i Sverige, men vi har även sporadiska leveranser utomlands, bland annat till Ryssland och Tyskland, berättar Jörgen.

Leverantör till Holmen Timber AB, Braviken
Gunnarssons fick förtroendet att leverera virkeshanteringen till Holmen Timbers nya justerverk/hyvleri i Braviken utanför Norrköping. Ordern är den tredje i ordningen av liknande system och är ett bevis för att Gunnarssons är väl positionerad som leverantör till höghastighets-hyvlerier.
– Det är ett unikt projekt som vi är mycket stolta över, säger Jörgen.
Jörgen och hans bröder Jonas och Tony är mer eller mindre uppväxta i faderns företag och började jobba i verksamheten i slutet på 1970-talet. Bröderna har delat upp sysslorna så att Jonas har hand om konstruktion och mekanik, Tony sköter automationen och Jörgen innehar VD-posten.
Målsättningen för C. Gunnarssons Verkstads AB är att tillgodose sågverken i Europa med konkurrenskraftiga och tillförlitliga brädhanteringssystem baserade på hög teknologi som skapar förutsättningar för en lönsam produktion.
Företaget har en komplett serie av produkter för att passa både råsorteringar och justerverk.
C. Gunnarssons Verkstads har konkurrenter både i Sverige och utomlands, men Jörgen Gunnarssons ser positivt på framtiden för familjeföretaget.