Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Bränslecellen – ung teknik med stor potential

Trots att marknaden för bränsleceller drabbats relativt hårt under lågkonjunkturen blickar Morphic Technologies, en utav Sveriges huvudaktörer inom området, positivt framåt. Dotterbolagen Exergy Fuel Cells i Italien och svenska Cell Impact står tillsammans för innovation och tillverkning av bränsleceller med tillhörande komponenter. Moderbolagets omstrukturering under 2009 medför nu större fokus på verksamheten inom bränslecellområdet.

Morphic Technologies drivs av visionen om att skapa bättre förutsättningar för en hållbar utveckling genom att aktivt bidra till att förnyelsebara energikällor utvecklas och integreras. Man ser även till kostnadseffektiviteten och det ekonomiskt gångbara. Bränsleceller utgör en ung teknik med stor potential. De främsta konkurrenterna för själva tekniken har ofta uppfattats vara vanliga batterier, både engångsbatterier och uppladdningsbara. I verkligheten kan scenariot bli annorlunda, bränsleceller kommer troligen inte att helt och hållet ersätta traditionella batterier, utan snarare komplettera tekniken inom uppladdningsbara, miljöanpassade energikällor.

Driver tillverkning med stora möjligheter
Cell Impact bedriver produktion av flödesplattor till bränsleceller. Man har in-house lyckats utveckla en teknik som gör det möjligt att vid större volymer kostnadseffektivt tillverka flödesplattor avsevärt snabbare och med högre kvalitet än vad som tidigare har varit möjligt.
Idag fokuserar Cell Impact på tillverkning av plattor till bränsleceller för fordonsindustrin, bärbar elektronik samt till stationära kraftaggregat, men med produktions tekniken finns ett betydligt större användningsområde och marknaden för teknologin torde ha en stor potential även utanför bränslecellsområdet.

Bränsleceller introduceras på marknaden för fritidsprodukter
Exergy Fuel Cells har idag ca 25 anställda vid produktionsanläggningen i Bologna och man erbjuder konkurrenskraftiga bränsleceller i olika varianter. Bränslecellerna tillverkas i olika kapaciteter och effektklasser för olika marknader och segment, bland kunderna finns idag som exempel fordonstillverkare och aktörer inom mobil teknologi.
– Framtiden för bränsleceller ser på sikt ljus ut, trots att marknaden tagit längre tid på sig att mogna än vad branschbedömare från början förutsåg, kommenterar Mattias Klintemar, ny CFO för Morphic Technologies.
Exergy har bl.a. ingått ett distributionsavtal med en återförsäljare av fritidsprodukter som vill marknadsföra bränsleceller i sitt standardsortiment. Den främsta marknaden geografiskt sett blir till en början Frankrike, där återförsäljaren har sin huvudsakliga verksamhet.
– Framöver hoppas vi kunna träffa liknande avtal med andra aktörer. Bränslecellernas användningsområde torde vara så pass brett att vi inte skall behöva begränsa oss till vissa enskilda geografiska marknader och eller kundgrupper, avslutar Klintemar.

Maria Lind