Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Brunnsborrare i Finspång med lång erfarenhet

Finspångs Brunnsborrning AB utför i första hand borrning för vatten och energi och producerar 25-30 brunnar i veckan fördelat på sju kompletta anläggningar.
Företaget grundades av Jonny Pettersson 1979 och idag är även sonen David Johansson delägare.

– I början jobbade vi väldigt mycket med borrning för vatten men sedan har geoenergi, alltså bergvärme, successivt varit en ökande marknad. Där har vi försökt vara med så mycket vi kan och det har gjort att vi har expanderat mycket de senaste åren, berättar David Johansson.
David har varit med i familjeföretaget till och från ända sedan 15-årsåldern och jobbat på helger och lov. Sedan 2007 är han delägare tillsammans med fadern och VD i företaget.
Sedan starten 1979 har Finspångs Brunnsborrning borrat många tusentals brunnar i Östergötland med omnejd.
1983 blev företaget medlem i Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation och 1996 tilldelades företaget utmärkelsen Årets Företagare i Finspångs kommun.
Finspångs Brunnsborrning utför i första hand borrning för vatten och energi, men även borrning av grusfilterbrunnar, grundvattensänkningar, horisontalborrning och övrig entreprenadborrning.
– Ungefär 60 procent av vår årsomsättning handlar om borrning för geoenergi, 20 procent är vatten och resterande är entreprenader, alltså specialborrningar för broar, tunnlar och stora byggnationer som kräver starka pålar som förankras i berg, berättar David Johansson.

Bred kundkrets
Kunder till Finspångs Brunnsborrning är allt ifrån privata hushåll till stora byggföretag som Skanska och NCC.
Upptagningsområdet beror mycket på storleken på projektet.
– När det gäller uppdrag för privata hushåll jobbar vi inom en radie på cirka tolv mil från Finspång, men vid större projekt har vi i princip hela Sverige som arbetsområde. Vi har till exempel jobbat för IKEA i Uppsala och Karlstad och nu arbetar vi med två anläggningar i Borlänge och Uddevalla för Ikano, berättar David Johansson.

Varierande förutsättningar
– Vi finns i en region där det är mycket varierande geologiska förutsättningar och det innebär att våra medarbetare har stor kunskap och därför kan vi ta jobb över i stort sett hela Sverige. Dessutom har vi mer än 30 års erfarenhet och det är inte så många i branschen som har varit med så länge, säger David Johansson och fortsätter:
– Vi har alltid satsat långsiktigt och investerat i bra utrustning och vi har kompetensen och kapaciteten i maskinparken för att utföra borrningar oavsett hur geologin ser ut.

En stor bredd
Finspångs Brunnsborrning har en stor bredd, man utför inte bara vattenborrning till privathushåll och energiborrning för villor, utan man kan även åta sig mycket grova typer av borrningar
– Om det till exempel är stora vattenuttag som ska göras så kan vi göra vattenbrunnar ända upp till 406 mm i diameter. Eftersom vi har en bred maskinpark kan vi även borra horisontalt och utföra flera typer av borrningar.
David Johanssons vision är att bibehålla de marknadsandelar som företaget har idag, men även att försöka expandera och möta den stigande efterfrågan som finns på större, kommersiella fastigheter, där man kan ta både värme och kyla ur berget.
Finspångs Brunnsborrning sysselsätter 21 anställda och omsättningen för 2012 pekar på 55 miljoner kronor.
– Vi har ökat omsättningen från 40 till 55 miljoner kronor de senaste två åren och det är mycket tack vare att vi möter den ökande efterfrågan på stora fastigheter, säger David Johansson avslutningsvis.